'Basisfinanciering van Corrosia is structureel te klein'

HAVEN – De basisorganisatie van Corrosia Theater, Expo & Film is nog steeds niet op orde. Dat laten Ellen de Ruiter en Beer Boneschansker, de ad interim leiders van Corrosia, weten in een brandbrief aan de gemeenteraad.

Corrosia Theater, Expo & Film wil een belangrijke rol blijven spelen in Almere, maar mist een stevig fundament.


“Corrosia heeft in 2019 door de ondersteuning van de gemeente een aantal stappen op de goede weg kunnen maken", schrijven ze in de brandbrief. "We hebben stijgende bezoekersaantallen, krijgen complimenten van landelijke fondsen voor onze activiteiten en we spelen een belangrijke rol in Haven. Maar onze medewerkers kunnen nog niet allemaal volgens cao worden betaald, indexering van de lonen is niet structureel mogelijk en ook voor de voor de organisatie zo noodzakelijke structurele inbedding van het publiekswerk is te weinig financiële ruimte. Daarnaast is de financiering van de programmering te mager waardoor wij èn nauwelijks kunnen groeien èn theatermakers en kunstenaars volgens de Fair Practice Code onderbetalen.”
Met het toekennen van een eenmalige loonprijscompensatie van 6.143 euro in 2019 is Corrosia’s probleem niet opgelost. “Dit staat los van een veel fundamenteler euvel: de basisfinanciering van Corrosia is structureel te klein.”

Buurtprojecten

Met buurtprojecten zoals Corrosia Square en het nieuwe festival Enter Almere Haven, heeft Corrosia naar eigen zeggen bewezen een positieve rol in de omgeving te spelen en nieuw publiek te bereiken. “We bruisen van de ideeën om Almere Haven cultureel en sociaal gezien een stap verder te brengen. Het grote knelpunt van ons publiekswerk is echter de soort financiering. De activiteiten zijn tot op heden tot stand gekomen met additionele gelden, omdat de gemeentelijke basisfinanciering van Corrosia geen ruimte laat voor extra programmering. Met andere woorden: ons publiekswerk is afhankelijk van fondsen en dus incidenteel in plaats van structureel.”
Corrosia wil de komende jaren activiteiten als Club Corrosia en Corrosia Square uitbreiden en bestendigen en Enter Almere Haven gaan uitvoeren. “Maar dan is een stevig fundament onmisbaar. Wij willen een belangrijke rol blijven spelen in Almere. Daarvoor is de (financiële) erkenning nodig dat Corrosia een belangrijke rol speelt in het culturele klimaat van Almere in zijn geheel en van Almere Haven in het bijzonder. Daarom: koester wat u al heeft en maak groei mogelijk.”

Artikel geplaatst op: 08 mei 2019 - 14:14

Gerelateerd

Delen