Theatergroep Suburbia dreigt opnieuw te moeten verdwijnen

ALMERE - De Almeerse theatergroep Suburbia luidt de noodklok nu blijkt dat de minister van OCW 8,6 miljoen euro uit het Fonds Podiumkunsten wil gaan inzetten voor vernieuwing in de Basisinfrastructuur (BIS) en het volgen van de fair practice code (eerlijke betaling). “Daardoor is er een groot risico dat straks meer dan de helft van de huidige meerjarig gesubsidieerde makers en organisaties bij het Fonds Podiumkunsten buiten de boot gaan vallen”, stelt zakelijk leider Jos van Hulst van Suburbia.

Scène uit de voorstelling 'De nacht, de moeder van de dag' van Suburbia. (Foto: Bart Grietens)

 

“Binnen de podiumkunsten blijken onder andere Theatergroep Suburbia en Orkater nu al buiten spel te staan doordat ze straks niet kunnen aanvragen in de BIS, maar ook niet meer bij het fonds”, vervolgt Van Hulst. “Natuurlijk onderschrijven ook wij het belang van vernieuwing en een eerlijke betaling in de kunsten. Maar wat de minister nu presenteert als een investering is niet anders dan een bezuiniging op het middenveld in de podiumkunsten. Daarmee dreigt Flevoland zijn enige theatergezelschap dat toneel maakt voor volwassenen te verliezen.”

 

'Mooie woorden' 

In juni presenteerde de minister van OCW haar uitgangspuntenbrief. “Daarin schrijft ze dat door meer rekening te houden met keuzes die lokaal worden gemaakt, betere randvoorwaarden kunnen worden gecreëerd voor een rijk, divers en bloeiend cultureel leven. En dat zij samen met gemeenten en provincies cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis wil geven. Ondanks de mooie woorden over samen optrekken met lokale overheden, lijkt haar voornemen te stranden op de beleidsvrijheid van de cultuurfondsen. Regionale inbedding van de BIS of bij de rijksfondsen lijkt niet plaats te vinden. Vier jaar geleden koos het Fonds Podiumkunsten ook voor doorstroming, dynamiek en innovatie omdat er te weinig budget voorhanden was.” Toen dreigde Suburbia ook te moeten stoppen, maar na de nodige acties werd alsnog extra geld vrijgemaakt voor de Nederlandse cultuursector. “Wat vier jaar geleden gebeurde, gebeurt nu gewoon weer. Maar dit keer zijn we er eerder bij, want de beleidskaders zijn nu nog niet 100% vastgelegd”, zegt Van Hulst hoopvol. Hij heeft inmiddels een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. "De komende tijd werken wij hard aan een oplossing, want het is nog niet te laat."

Artikel geplaatst op: 03 juli 2019 - 08:41

Gerelateerd

Delen