De Kunstambassadeur: Jan Kees Gijsbers over Zomer in de stad

ALMERE – Kunstambassadeurs zijn stadgenoten die de lezers van Almere Deze Week vertellen over hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte. Deze week is het woord aan Jan Kees Gijsbers, Kunstambassadeur van ‘Zomer in de stad’ van Auke de Vries in het Europakwartier in Almere Poort.

(Foto: Mark Wiechmann)

 

“Mijn interesse in het stadsdeel Poort is gestart tijdens het Architectuurontbijt dat in 2003 door het voormalige Architectuurcentrum Casla werd georganiseerd midden in een lege vlakte waar de nieuwe wijk Poort zou verrijzen. In 2007 is er een grote Bouwbeurs georganiseerd in de Topsporthal. Dat maakte mijn vrouw en mij enthousiast om in Poort een huis te bouwen naar ons eigen ontwerp. In het begin was hier nog niet zoveel kunst en cultuur, het waren de jaren van de crisis. Er was het Tijdelijk Museum, de exacte plattegrond van De Paviljoens. Daar werden allerlei activiteiten aan gekoppeld zoals de Academie van de Bouwkunst, de Rietveld Academie en kunst in de openbare ruimte. Daar waren we Kunstambassadeurs van. Daarnaast was het zo dat er ieder jaar toch weer wat meer budget kwam voor kunst in de openbare ruimte zoals in het Homeruspark. Hiervoor was een klankbordgroep die meedacht over de locaties waar die kunstwerken zouden kunnen komen. 

Ik ben al 25 jaar stadgids in Almere en vertel tijdens rondleidingen over het prachtig kunstwerk ‘Summer in the City’ van Auke de Vries. Je hebt de rooilijn van de Europalaan en je hebt de rooilijn van de Nederlandstraat en die snijden elkaar op een bepaald punt. Het kunstwerk staat precies op dat snijpunt. Auke de Vries werkt veel met balancerende volumes, kubussen, kegels en bollen geregen aan stalen lijnen. Soms monochroom zwart, dan weer met kleurrijke elementen. Ik kwam bij de Alliantie foto’s tegen over de constructie en ook nog een ontwerpschets. In het kunstwerk zit een staalconstructie en een plaat die er omheen is gevouwen.

De Alliantie heeft het kunstwerk gerealiseerd. In het verleden werd 1% van de bouwsom besteed aan kunst in de openbare ruimte, dat mag niet meer sinds de nieuwe Woningwet, daarom staat er in Poort relatief minder kunst dan in oudere wijken. De kunstwerken van De Alliantie zijn ‘om niet’ overgedragen aan de gemeente.”

Meer informatie over De Kunstambassadeurs is te vinden op: https://www.kunstambassadeurs.nl

 

 

Artikel geplaatst op: 15 oktober 2019 - 08:26

Gerelateerd

Delen