Preventief fouilleren mogelijk in deel van Almere Centrum

STAD CENTRUM – De politie krijgt de bevoegdheid in een deel van het stadscentrum bezoekers preventief te fouilleren. Via het burgemeesterbesluit is een veiligheidsrisicogebied aangewezen.
Wapenincidenten doen zich vaker voor. (Archieffoto: aangeleverd)

Het gaat om het gebied dat omgrenst wordt door het Weerwater, Olstgracht, Singel, Waddendreef, P.J Oudweg, P.J. Oudstraat, Mandelastraat, Rooseveltweg, Landdrostdreef, Stadswetering, Beeldhouwerpad, Landdroststraat, Hospitaaldreef en Hospitaalpromenade. De genoemde straten vallen er zelf niet onder.
Volgens de gemeente heeft de maatregel vooral een preventief karakter. Het is gericht op het voorkomen van toekomstige verstoringen van de openbare orde en rechtsorde. De burgemeester wil daarmee een sterk signaal afgegeven aan bezoekers van de horeca dat (vuur)wapenbezit en –gebruik in Almere niet wordt geduld. Daarnaast moet de maatregel het veiligheidsgevoel van bezoekers en bewoners verhogen.
De aanwijzing geldt tot 1 januari 2013 en maakt deel uit van een serie maatregelen om de veiligheid tijdens de uitgaansavonden te vergroten.
Toename wapendelicten

Uit de analyse van de politie blijkt dat de meeste wapenincidenten zich voordoen tijdens uitgaansuren in het uitgaansgebied van Almere Centrum. Daarom geldt de aanwijzing alleen van donderdag 18.00 uur tot maandag 07.00 uur in de periode tot 1 januari 2013. In vergelijking met andere grote steden is het aantal (vuur)wapenincidenten in Almere relatief laag. Toch vindt de politie de toename van het aantal wapendelicten en de ernst daarvan in de eerste maanden van dit jaar zorgelijk. Om het uitgaan in Almere Centrum voor iedereen leuk en gezellig te houden is een gedeelte van Almere Centrum nu aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Preventief fouilleren mag alleen na toestemming van de Officier van Justitie voor een bepaalde dag, tijd en een zo beperkt mogelijke locatie binnen de grenzen van het aangewezen gebied.
Artikel geplaatst op: 19 september 2012 - 07:00

Gerelateerd

Delen