ChristenUnie over 2014
‘Wij brengen mensen met elkaar in contact’

Roelie Bosch: “Zoek probleemjongeren op, bied ze alternatieven en breng ze in contact met anderen.” (Foto: aangeleverd)
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. De normen en waarden voor hun politiek handelen halen ze uit de Bijbel, maar zijn universeel van toepassing: beleefd zijn, vriendelijk doen, geen grof taalgebruik, elkaar helpen, zorgen voor de zwakkere, maar ook verantwoordelijkheid nemen, iemand kunnen aanspreken op zijn/haar gedrag.
Jeugd en Leefbaarheid zijn twee belangrijke thema’s voor ChristenUnie Almere. Lijsttrekker Roelie Bosch: “Jeugd heeft ook veel met leefbaarheid te maken. Vaak wordt de jeugd met onveiligheid geassocieerd, denk aan de hangjongeren, ongeacht of dat terecht is.”
Zeker nu in de toekomst de zorgtaken worden overgedragen van het Rijk naar de gemeenten, wil de ChristenUnie dat Almere een keuze maakt. “Zorg voor goede opvang van de jeugd die in problemen komt”, zegt Bosch. “Bezuinig dus niet op het Jeugdwerk, maar kies voor extra inzet van jeugdwerkers.”
Bosch omschrijft de ChristenUnie als de ‘Partij van de Verbinding’. “Wij brengen mensen met elkaar in contact en zoeken zelf dat contact met hen. Alleen zo zullen we als samenleving echt kunnen zorgen voor elkaar en is de professionele zorg er voor die situaties waarin dat echt nodig is.”
Artikel geplaatst op: 24 december 2013 - 12:30

Gerelateerd

Delen