Griffier Jan Dirk Pruim over 10 jaar Politieke Markt
‘De stap bewoner-raad is eenvoudiger geworden’

STAD – De Politieke Markt, al tien jaar lang elke donderdag vanaf 19.00 uur in het stadhuis aan het Stadhuisplein, is het moment waarop de gemeenteraad en leden van het college vergaderen over te nemen beslissingen voor de stad. Woensdag 22 januari wordt het 10-jarig bestaan gevierd.
Jan Dirk Pruim: “Het is in Almere betrekkelijk eenvoudig om de politiek in te schakelen.” (Foto: Fred Rotgans)

Na de landelijke invoering van het dualisme waarbij de gemeenteraad vooral een controlerende taak kreeg toebedeeld en het college de uitvoerende taak, was Almere een van de eerste steden waar de gemeenteraad en het college niet tijdens commissievergaderingen bij elkaar kwamen, maar elke week, allemaal tegelijk. Jan Dirk Pruim is al vanaf de start van de Politieke Markt, op 22 januari 2004, griffier. Wat de gemeentesecretaris is voor het college, is de griffier voor de raad. Jan Dirk Pruim blikt terug: “We hadden niet de ambitie om alle tweehonderdduizend inwoners van Almere naar de wekelijkse vergaderingen te krijgen, maar wel om de lokale politiek laagdrempelig te maken. De stap van bewoners naar de raad moest eenvoudiger worden. Dat is wel gelukt. En daarmee snijdt het mes aan twee kanten: het is voor inwoners makkelijker om eigen onderwerpen te agenderen, de burgemeester en wethouders aan te spreken zonder daar eerst een afspraak voor te hoeven maken én het raadswerk werd er leuker van. Gemeenteraadsleden zagen elkaar door de wekelijkse Politieke Markt ineens veel vaker dan voorheen.”
Meerdere vergaderingen tegelijk

Tijdens de Politieke Markt wordt in verschillende vergaderzalen meerdere onderwerpen besproken. De kritiek op deze werkwijze was dan ook dat mensen die meerdere onderwerpen wilde volgen, dat niet konden. “Maar in de praktijk bleek dat nauwelijks een probleem”, zegt Pruim. “Voor de eenmanspartijen zou dit het meest ingewikkeld zijn maar het gebeurde bijna nooit dat meerdere onderwerpen zo belangrijk waren dat ze bij alle aanwezig moesten zijn. En met de videotulen die we maken van elke vergadering, is het altijd nog terug te zien en luisteren.”
De keus voor de Politieke Markt ziet griffier Pruim als een stap met ‘lef’. “Dat we in Almere het lef hadden om op een andere manier te gaan werken, een andere manier van politiek bedrijven en dat de raad het experiment aan wilde gaan, vind ik een hoogtepunt. Hierdoor is het in Almere betrekkelijk eenvoudig om de politiek in te schakelen.”
Meer informatie: politiekemarkt.almere.nl.


IN KADER
Feestelijke Politieke Markt

Woensdag 22 januari is er in het stadhuis een speciale Politieke Markt om het 10-jarig bestaan te vieren. Van 18.30 tot 22.00 uur is er een reünie voor oud- en huidige raadsleden en is er een klein debat van een aantal onderwerpen die in de afgelopen jaren behandeld zijn tijdens de Politieke Markt. Deze feestelijke jubileumavond is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden kan via raadsgriffie@almere.nl of 036-5399995.
Artikel geplaatst op: 13 januari 2014 - 11:48

Gerelateerd

Delen