Feestje voor 10 jaar Politieke Markt in Almere

STAD CENTRUM – Om te vieren dat de gemeente al tien jaar lang besluiten neemt volgens het concept ‘Politieke Markt’, werd woensdag 22 januari een speciale Politieke Markt gehouden in het stadhuis. Grondlegger van de Politieke Markt, griffier Jan Dirk Pruim werd die avond geëerd met de Almeerse erepenning die hij kreeg uit handen van burgemeester Annemarie Jorritsma.
Griffier Jan Dirk Pruim kreeg vorige week, tijdens het feest voor 10 jaar Politieke Markt, de erepenning. (Foto: Fred Rotgans)

Naast zijn inzet voor de Politieke Markt zet Jan Dirk Pruim zich al jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties in Almere. Zo is Pruim voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Prisma en was hij eerder secretaris van de stichting Kamermuziekfestival Almere en bestuurslid van stichting Casla.
Het concept Politieke Markt heeft de gemeente Almere landelijke bekendheid gebracht. Jan Dirk Pruim: “Elke donderdagavond bestaat grofweg uit drie onderdelen. Het eerste deel is de carrousel. Die vindt tussen 19.00 uur en 21.00 uur plaats. In maximaal vier zalen worden onderwerpen besproken. Zo’n bespreking noemen we een activiteit. Een activiteit kent een vaste begin- en eindtijd. Aan het slot wordt bepaald of een activiteit de week daarna opnieuw moet worden besproken, dat er een debat over moet plaats vinden, of dat er een besluit kan worden genomen. Het debat en de besluitvorming vinden plenair plaats vanaf 21.30 uur.”
Meer tijd

In de opzet om de lokale politiek zichtbaarder te maken is de gemeente geslaagd, vindt Pruim. “Raadsleden geven zelf aan dat hun werk door de nieuwe manier van vergaderen aantrekkelijker is geworden. Er is meer tijd vrijgekomen voor andere taken.” Waren er voor de Politieke Markt bijna negentig raads- en commissievergaderingen per jaar, dat aantal is teruggebracht naar 37 Politieke Markten.” Inmiddels zijn er bijna 370 Politieke Markten gepasseerd.
De komende periode zal in het teken staan van de verkiezingen. Pruim: “Met een nieuwe gemeenteraad gaan we richting de zomer nadenken over hoe we verder gaan. Wat gaat er goed, wat kan er beter. Welke experimenten gaan we oppakken om de betrokkenheid van al die betrokken
Almeerders ook daadwerkelijk te benutten.”
Artikel geplaatst op: 22 januari 2014 - 15:25

Gerelateerd

Delen