Opnieuw machtsstrijd bij RTV Almere

STEDENWIJK – Het is weer eens crisis bij de lokale omroep RTV Almere. Bestuurslid Cor Toorenburg staat lijnrecht tegenover de mede-bestuursleden Anton Hartsuiker en Liesbeth van der Heiden. Beide partijen zijn het hartgrondig met elkaar oneens over de wijze waarop de publieke zender moet functioneren. Bovendien menen Hartsuiker en Van der Heiden dat Toorenburg geen bestuurslid meer is.
Het grafitti-kunstwerk dat in augustus werd aan gebracht is inmiddels alweer verdwenen. (Foto: Edo van Tienen)

Na veel geruzie maakte de Stadomroep Almere in 2011 onder de naam RTV Almere een nieuwe start. De stadsomroep was in de financiële problemen gekomen. De gemeente weigerde een nieuwe zendmachtiging af te geven. Anno 2014 is de situatie weer precies hetzelfde als in 2011: de bestuursleden praten niet meer elkaar, onder meer na een conflict over de begroting voor de komende jaren. Zowel Cor Toorenburg als Anton Hartsuiker hebben een begroting opgesteld. Toorenburg noemt de begroting van Hartsuiker ‘veel te duur en niet realistisch’. Hartsuiker en Van der Heiden menen dat Toorenburg een visie voor de langere termijn ontbeert en bovendien niet capabel is. “Maar dan is dus het twee stemmen tegen één en is er een democratisch besluit genomen”, zegt Hartsuiker. “Toorenburg moet zijn verlies accepteren. Maar daar heeft hij moeite mee.”
Toorenburg bestrijdt die lezing. “Liesbeth van der Heiden heeft zichzelf opgeworpen als bestuurslid en praat in het straatje van Hartsuiker. Ze spelen gewoon een keiharde machtsstrijd. Maar ik laat me echt niet omver blazen.” De bestuursleden staan al enige maanden met de ruggen tegen elkaar. Zelfs een bemiddelingspoging, afgelopen zomer, bracht de kemphanen niet tot elkaar.
Politiek is gekonkel zat

De vraag is hoe het nu verder moet met RTV Almere. Vanuit de Mediawet is elke gemeente verplicht een lokale omroep te hebben. Namens de gemeenteraad controleert het PBO (Programma Bepalend Orgaan) of RTV Almere programma’s maakt voor alle doelgroepen in de stad. Een rondgang van deze krant langs verschillende raadsleden leert dat de politiek het gekonkel zat is en dat het bestuur van de lokale omroep minder macht moet krijgen. Daarbij moeten zowel Hartsuiker als Van der Heiden en Toorenburg aftreden. Hartsuiker is van mening dat het PBO ‘wel erg vaak de kant van Toorenburg kiest’ en wil pas aftreden zodra capabele vervangers gevonden zijn. Toorenburg wil ook wel aftreden maar meent dat Hartsuiker zijn vriendjes in het bestuur wil loodsen. Bovendien is Toorenburg spil in een deal met een bedrijf dat digitale apparatuur levert aan RTV Almere. In ruil daarvoor verricht hij werkzaamheden voor dat bedrijf. “Als ik aftreedt komt die deal in gevaar en dient dat bedrijf uiteraard een forse rekening in. Dan is het ‘einde verhaal’.”
Artikel geplaatst op: 02 februari 2014 - 21:40

Gerelateerd

Delen