Almere Diep is een tweewekelijkse rubriek in Almere DEZE WEEK waarin wordt ingezoomd op prangende Almeerse onderwerpen. Journalist, schrijver en columnist Mario Withoud zoekt het uit. In dit vijfde artikel in deze rubriek gaat het over de komst van de PVV

In 2010 kwam de Partij van de Vrijheid, de PVV, de Almeerse gemeenteraad binnen. In delen van de stad stemde bijna een derde van de inwoners op de PVV. De partij kreeg negen van de negenendertig raadszetels en werd de grootste raadsfractie. De PVV wilde alleen deelnemen aan een coalitie als er minder islam in Almere zou komen. Ze eiste onder meer een verbod op het dragen van hoofddoekjes door ambtenaren. Daar gingen de andere partijen niet mee akkoord en de PVV belandde in de oppositie. Volgens recente peilingen wordt de PVV bij de komende gemeenteraadsverkiezingen weer de grootste partij.
Het stadhuis van Almere. (Foto: Fred Rotgans)

Door Mario Withoud

Subsidies, moskeeën, veiligheid en stadscommando’s. Dat zijn een paar van de onderwerpen waar de Almeerse PVV-fractie zich mee bezig heeft gehouden. De partij is volgens PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk ‘kampioen moties indienen’. De PVV diende vanaf 2010 121 moties in. Daarvan werden er 89 niet aangenomen. Toon Van Dijk: “Wij hebben blootgelegd op welke manier raadsleden en bestuurders belastinggeld over de balk smijten.” Hij doelt onder meer op de verkregen inzichten in de reiskosten die wethouders in Nederland en het buitenland maakten.
“Het inzicht in de reiskosten was er al voor de PVV in de raad zat”, bestrijdt Frits Huis van Leefbaar Almere. “Het enige echt nieuwe dat de PVV bereikt heeft, is dat er nu een subsidieregister is. Daarin staan alle verstrekte subsidies bij elkaar. Op zich best aardig maar of Henk en Ingrid daar nou tevreden mee zijn...”
“Van de wel aangenomen moties was de PVV meestal mede-indiener”, zegt PvdA-raadslid Ciska van Rijn. “Dus dat waren geen moties van alleen de PVV. En het gaat niet slechts om moties, het gaat om de invloed daarvan. Of de motie concreet het beleid verandert. En juist op het gebied van veiligheid en anti-islam heeft de PVV niks bereikt met haar moties.”
Frits Huis spreekt over ‘een vier jaar durend bombardement van vragen en moties dat vrijwel niets opgeleverd heeft’.
Volgens ‘betrokken Almeerder’ Edo van Tienen let de PVV terecht op het verstrekken van subsidie. “Er wordt een hoop geld verspild. Het is goed dat de gemeente in het begin initiatieven ondersteunt maar na een paar jaar moet zoiets wel de eigen broek kunnen ophouden.”
Froukje de Jonge, lijsttrekker van het CDA: “Het is buitengewoon verstandig om te kijken waar subsidie aan besteed wordt. Daarin is de PVV de luis in de pels. Dat moet je koesteren want het houdt de gemeente scherp. Subsidie moet namelijk wel een concreet resultaat opleveren.”
Edo van Tienen: “Het is jammer dat de PVV zo hard tegen bijvoorbeeld subsidie aanschopt. Daardoor zijn andere partijen het niet met ze eens. De PVV heeft best goede ideeën en zouden ze anders communiceren dan kregen ze wel steun. Nu bereiken ze niets.”
Frits Huis: “De PVV maakt zich zo druk over de manier waarop overheidsgeld wordt uitgegeven. Nou is de vrouw van fractievoorzitter Toon van Dijk zowel assistent van de Almeerse fractie als statenlid van de provincie. En Chris Jansen is niet alleen PVV-raadslid maar ook statenlid. Dus krijgen ze twee keer geld van de overheid. Hoezo zuinig met overheidsgeld?”
Toon maakt de muziek

Klaas Wilting was woordvoerder van de Politie Amsterdam. “Het probleem van de PVV is dat ze veel schreeuwen maar niemand luistert. Dus zijn het loze woorden. Je kunt daar net zo goed niet op stemmen want ze bereiken niks. Natuurlijk mag je er iets van zeggen als een imam haat predikt maar de PVV voedt onderbuikgevoelens.”
Almeerder Hans Oosterbaan vindt het goed dat de PVV tegen het bestaande systeem schopt. “Die Toon van Dijk doet vanuit oprechte betrokkenheid zijn mond open. Alleen doet de PVV zichzelf tekort door zo ongenuanceerd te zijn. Ze zullen meer oplossingsgericht moeten werken. Nu gooien ze alleen olie op het vuur. Maar de stad wordt heus niet beter als er geen moslims meer zijn.”
De PVV en andere partijen stonden – en deels staan – wantrouwend tegenover elkaar. Colette Betram maakte dat als toenmalig PVV-raadslid mee: “Aanvankelijk werden we met de nek aangekeken door het merendeel van de andere partijen”, zegt ze. “Door stelselmatig normaal te blijven doen, en iedereen vriendelijk tegemoet te treden, deed men dat na enige aarzeling naar mij toe ook.”
“Met de meeste partijen gaan we zakelijk om. We willen niet bij de elite horen, zoals Leefbaar Almere”, stelt Toon van Dijk.
Froukje de Jonge zegt dat het CDA niemand uitsluit. “Dus ook de kiezers van de PVV niet. Je kunt niet doen alsof al die mensen het fout hebben. Concreet heeft de PVV geen resultaat gehad. Waar ze wel heel goed in zijn geweest is aandacht voor iets vragen, zorgen dat het voor de lokale politiek een onderwerp is. Ik snap dat ze problemen aankaarten, jammer dat ze daarvoor geen oplossing hebben.”
Het ageren tegen de PVV, zoals Leefbaar Almere doet, werkt volgens het CDA niet. “Het is makkelijk wat Frits Huis allemaal zegt. Maar hij lost niets op door de PVV uit te sluiten. Die partij is het probleem niet. Het probleem is dat een groeiende groep Almeerders zich niet vertegenwoordigd voelt door de andere partijen.”
Meer blauw op straat werkt niet

Veiligheid is een onderwerp waar veel politieke partijen zich druk over maken. ‘Er moet meer blauw op straat’, zegt menig politicus. De PVV wil dat politieblauw onder meer in de vorm van stadscommando’s. Vanuit zijn ervaring als hoofdinspecteur van politie vindt Klaas Wilting ‘meer blauw’ een slechte oplossing. “Veel politieke partijen, dus ook de PVV, roepen er om maar dat werkt helemaal niet. Als een zakkenroller of inbreker een agent in uniform ziet, gaat hij weg en slaat hij verderop zijn slag. Dus verplaats je de criminaliteit alleen maar. Wat wel helpt is politie in burger. Er komen nu 66 agenten in Almere bij, vergeet niet dat die ergens anders vandaan worden gehaald. Dus dat er daar minder politie is. Wat echt helpt, is de pakkans vergroten. Die is nu veel te klein.”
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart lijkt de PVV volgens de peilingen weer flink veel stemmen te halen. Volgens Frits Huis komt dat doordat de PVV Almeerders bang maakt met cijfers die niet kloppen. “Ze moeten het spookbeeld van islamisering in stand houden. Dat is hun reddingboei, want de islam is hun voornaamste thema.”
Edo van Tienen: “Een jonge stad als Almere loopt achter de feiten aan waardoor mensen ontevreden zijn. Dat is een kans voor een partijen als de PVV die daar aandacht voor hebben.”
Rolf Donker volgt de ontwikkelingen in Almere op de voet. Hij denkt dat mensen uit protest op de PVV stemmen, niet omdat ze die partij goed vinden. “De PVV doet allemaal populistische beloftes waarmee je mensen in een crisis snel aantrekt”, vindt Rolf Donker. “Je kunt je afvragen of PVV de mensen zand in de ogen strooit met hun populistisch geroeptoeter. Hun beloftes zullen ze nooit waar kunnen maken. Maar mensen willen een bepaald houvast in tijden van crisis en vinden dat in de uitspraken van PVV.”
Voor Van Dijk is het helder waarom zijn partij zoveel stemmen krijgt: “Kiezers herkennen het als je recht voor zijn raap bent. Als je het probleem niet ziet, zie je ook niet dat we wel een oplossing hebben. Wethouders en raadsleden geven geen gehoor aan klachten zoals de overlast op het Haarlemplein en de Vanillestraat. Pas als wij het aan de grote klok hangen, doen ze wat. Zolang de stad gebukt gaat onder dergelijke zaken, blijven mensen op ons stemmen.“
Op verzoek is Rolf Donker gefingeerd. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.
Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (www.fondsbjp.nl).
Artikel geplaatst op: 10 maart 2014 - 14:32

Gerelateerd

Delen