Woensdag 19 maart: Dag van de gemeenteraadsverkiezingen

ALMERE – 109 stembureaus in Almere zijn woensdag 19 maart open om te stemmen voor één van de 226 kandidaten van vijftien Almeerse politieke partijen. De opkomstverwachting dit jaar is laag. Ga vooral stemmen, luidt het advies van de kandidaten.
Wethouders brengen hun stem uit voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2011. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Onderzoek van TNS Nipo wees in februari uit dat 42 procent van de kiesgerechtigden deze gemeenteraadsverkiezingen waarschijnlijk gaat stemmen. Dit is het laagste percentage ooit gemeten, geen gemeenteraadsverkiezingen eerder was dat zo laag. Zorgelijk, zo meldden de Almeerse verkiezingskandidaten Marcel Kolder en Mark Wiggers eerder in deze krant.
Oud-fractievoorzitter van GroenLinks, Ruud Pet, legt uit wat de komende verkiezingen voor Almere betekenen. “Er gaat de komende tijd het een en ander veranderen in hoe bepaalde zaken geregeld worden. Waar voorheen Den Haag bepaalde, wordt dat straks de gemeente. Wat daarin belangrijke onderwerpen zijn is de zorg, wonen en werkgelegenheid. Wanneer je een beroep doet op de zorg in Almere, zal dat anders zijn dan in bijvoorbeeld Lelystad, Ens of Amsterdam. De gemeente gaat straks over hoe bijvoorbeeld de zorg voor ouderen, kinderen, de combinatie van zorg en onderwijs geregeld wordt. Dit heeft direct invloed op het dagelijks welbevinden van bewoners.
Wat betreft wonen mag de gemeente straks onderhandelen met commerciële projectontwikkelaars om te bepalen met wie ze gaan samenwerken, of er meer huizen gebouwd gaan worden of niet en voor wie? De gemeente bepaalt dat.
Voor de werkgelegenheid gaat de gemeente zaken bepalen als: hoe gaan we om met het hoge percentage werklozen en wat zijn de eisen aan uitkeringsgerechtigden? Moet iemand met een uitkering daar iets tegenover stellen, door vrijwilligerswerk of onderhoud plegen in de stad? Daarbij maakt uit of je een VVD- of SP-wethouder hebt: de één zal een tegenprestatie eisen en de ander zal zeggen dat een uitkeringsgerechtigde recht heeft op financiële ondersteuning.”
Maar vooral in de zorg krijgt de gemeente meer invloed. “In Almere is dit een belangrijk punt, want Almere heeft een steeds ouder wordende bevolking. Van veel jonge mensen verschuift dat naar steeds meer ouderen. Dat komt vooral doordat jonge mensen hun ouders naar Almere halen.”
Ruud Pet maakt zich, evenals de kandidaten, zorgen over de hoeveelheid mensen dat gaat stemmen. “Ik snap het ook wel. Mensen zijn teleurgesteld in de politiek. Mijn advies: ga niet teleurgesteld aan de kant staan maar trek politici aan hun jasje. Zij hebben een verantwoordelijkheid en de bewoners net zo. Daar hoort stemmen gewoon bij.”
Bijna alle stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Wie nog niet weet op welke partij te stemmen, kan geholpen worden in de keuze door het invullen van het Kieskompas. Deze is te vinden op de website gemeenteraad.almere.nl/verkiezingen. En van alle vijftien partijen die in Almere meedoen aan de verkiezingen, is op die pagina een link naar het partijprogramma te vinden.
Na 19 maart zijn op de site www.almere.nl/bestuur/verkiezingen/uitslagen de uitslagen van de Almeerse gemeenteraadsverkiezingen te vinden.
Artikel geplaatst op: 17 maart 2014 - 11:24

Gerelateerd

Delen