Provincies hebben geen vertrouwen meer in fusieplan

ALMERE – De provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland hebben geen vertrouwen meer in het provinciefusieplan waarbij de drie provincies zouden worden samengevoegd tot één superprovincie.

Na overleg vorige week, beoordeelden de drie provincies het door het kabinet beoogde pakket aan taken en bevoegdheden van de nieuw te vormen superprovincie als ‘volstrekt onvoldoende’.
Volgens de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht voegt het pakket aan taken en bevoegdheden waar het kabinet op inzet nauwelijks iets toe aan het takenpakket dat de provincies nu al hebben. “Het voorstel van het Kabinet over het nieuwe landsdeel blijkt op deze manier niet veel meer te zijn dan het uitgummen van een paar provinciegrenzen”, aldus Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland Remmers namens de drie provincies. “Een nieuwe provincie die de belangen van de inwoners, bedrijven en instellingen binnen haar grenzen moet dienen, verdient beter dan dit. Op deze manier krijgt de nieuwe Noordvleugelprovincie volstrekt geen slagkracht voor de ruimtelijk-economische opgaven die er liggen en is derhalve maatschappelijk noch politiek verdedigbaar."
Fusieplan niet gesteund

Voor de provincies is het na een aantal maanden van overleg duidelijk dat de partijen niet nader tot elkaar komen en dat zij dit fusieplan niet kunnen steunen. De provincies hebben vanaf oktober 2013 meegewerkt aan een verkenning van het Kabinet naar taken en bevoegdheden waarbij de provincies concrete voorstellen hebben gedaan. Het Kabinet zou inzetten op een krachtige rol en duidelijke positie van het middenbestuur. Daar zien ze nu nauwelijks iets van terug.
Artikel geplaatst op: 30 april 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen