Veel vragen van raad over Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

STAD CENTRUM - De raad had afgelopen donderdag zoveel opmerkingen en vragen over het agendaverzoek Versterking samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van het college, dat het onderwerp volgende week opnieuw geagendeerd wordt.


32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de vervoerregio Amsterdam werken in de MRA samen aan ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en verkeer en vervoer. Het college vraagt zich af hoe de raad aankijkt tegen deze samenwerking.
”Amsterdam is wereldwijd een uitstekend merk. Het is mooi dat je daarvan kunt profiteren”, zei Marcel Bakker (Leefbaar Almere). Ook de VVD, D66 en de ChristenUnie zijn voorstander van de samenwerking. De laatste partij plaatste echter wel een kanttekening bij het feit dat er gestopt wordt als Amsterdam de samenwerking opzegt. Volgens Willem Boutkan (PVV) levert de samenwerking met de hoofdstad weinig op. “Het is wel duidelijk wie de broek aan heeft.” Ook Johan de Leeuw (AP/OPA) is niet onverdeeld positief. Hij ziet een gelijkenis tussen de MRA en de Europese Unie. Bij beide gaat het om ongelijke spelers. Wethouder Mark Pol vindt deze vergelijking niet helemaal terecht. “De MRA legt toch geen wet- en regelgeving op, die je als gemeente moet uitvoeren? Dat is echt niet het geval”, aldus Pol. Volgens hem groeit Amsterdam heel hard. “Het zou gek zijn als je daar niet op een of andere manier van profiteert.” Pol doelt onder meer op de groei van het toerisme in Amsterdam, dat een kans biedt voor Almere.
De VVD, SP en Leefbaar Almere zijn kritisch over het feit dat ze weinig terug zien van de MRA op lokaal niveau. Zij vinden het belangrijk om dat wat op de MRA-agenda staat, door te vertalen naar de beleidsagenda van de gemeente. De wethouder geeft toe dat dit op sommige momenten beter kan.
Volgende week wordt er verder gepraat over dit onderwerp.

Artikel geplaatst op: 11 juli 2016 - 08:54

Gerelateerd

Delen