Oriënterende gesprekken samenwerking linkse partijen

ALMERE - PvdA, GroenLinks en SP voeren gesprekken om te kijken of samenwerking in Almere mogelijk is. Vooralsnog betreft het samenwerking op bepaalde thema’s.


Niet de fracties maar de besturen van SP, GroenLinks en PvdA voeren de verkennende gesprekken. Voorzitter Sianne Smits van de SP-afdeling Almere zit namens die partij aan tafel met de linkse collega’s. “We wilden gewoon eens kennis maken met elkaar, informeel wat aftasten”, vertelt Smits. “We hebben als SP, GroenLinks en PvdA een paar overeenkomsten. Zorg, armoede, wonen zijn de drie terreinen waarop de partijen onderzoeken of ze kunnen samenwerken. “We zitten in een oriënterende fase. Er is niks ondertekend.”
GroenLinks-voorzitter Alfred Draijer vult aan: “Deze drie linkse partijen komen voor dezelfde mensen op, hebben gedeeltelijk dezelfde idealen. Het is goed om door samenwerking het maximale te bereiken voor mensen.”
Sianne Smits vindt het nog te vroeg om te praten over een lijstverbinding, een vergaande en formele samenwerking met GroenLinks en de PvdA. Haar collega-voorzitter Drayer vindt dat ook.

Wantrouwen


Onder de achterban van de SP als GroenLinks is er ook wat wantrouwen richting de PvdA. GroenLinks-lid Ruud Pet zegt: “Een deel van de leden van GroenLinks is argwanend. Zo’n samenwerkingsvoorstel komt meestal bij de PvdA vandaan als die partij onder druk staat. En op het moment dat de verkiezingsuitslag voor die partij mee valt, kiest de PvdA in Almere altijd voor de VVD.”
Pet verwijst onder meer naar de laatste verkiezingen waarna zowel SP als GroenLinks niet in het Almeerse college kwamen en dus geen wethouders leverden.
PvdA-fractievoorzitter John van der Pauw snapt de argwaan maar stelt dat de PvdA niet alleen verantwoordelijk was voor de samenstelling van het college waar zowel SP als GroenLinks buiten vielen. “D66 heeft het initiatief gehad bij deze college-onderhandelingen. Leefbaar Almere is een van de andere partijen die net als de PvdA aan tafel hebben gezeten.” Het was dus niet alleen de PvdA die besliste over welke partijen in de coalitie kwamen.
Van der Pauw benadrukt dat hij een goed gevoel kreeg van de linkse samenwerking tijdens een gezamenlijk georganiseerd evenement; het stille protest van de zwijgende meerderheid.
IN KADER
Joost van den Donk, mede-initiator van SOLinks, de beweging die ook samenwerking op de linkervleugel voorstaat, suggereerde op Facebook dat de gesprekken tussen de linkse partijen op gang zijn gekomen dankzij 'zijn' SOLinks: “Mooi, fijn dat SOLinks.nl aanslaat in Almere.”
Direct daarop reageerde SP-raadslid Asjen van Dijk: “Dit initiatief is onafhankelijk van SOLinks geboren, even voor alle duidelijkheid!!”

Artikel geplaatst op: 12 juli 2016 - 14:30

Gerelateerd

Delen