Raad buigt zich over kosten afval

ALMERE – De kosten voor het afvalbeheer zijn in Almere relatief hoog. Dat blijkt vooral terug te voeren op de wijze waarop de gemeente haar eigen kosten doorberekent in de afvalstoffenheffing. Deze kosten zijn veel hoger dan de bovengrens bij andere gemeenten.

Willy-Anne van der Heijden reikt het verslag uit aan burgemeester Franc Weerwind.


Dat stelt de werkgroep die namens de gemeenteraad onderzocht waarom het aantal kilo restafval daalt, maar de kosten die de burger betaalt voor afval toch stijgen. Werkgroepvoorzitter Willy-Anne van der Heijden: “Dit is voor de raad een belangrijk aandachtspunt. Bij het vaststellen van het tarief voor de afvalstoffenheffing houdt de gemeente op dit moment wel rekening met minder afval, maar niet met minder kosten voor bijvoorbeeld het inzamelen van afval, communicatie, handhaving, etcetera. Terwijl het logisch lijkt dat als je minder afval hoeft op te halen, je daar bij je eigen kosten ook rekening mee houdt. Het ontbreekt in de beleidsplannen aan een integrale kosten berekening hiervoor.”
Op advies van de werkgroep wordt dit onderwerp op donderdag 6 juli al in de gemeenteraad besproken.

Artikel geplaatst op: 30 juni 2017 - 12:05

Gerelateerd

Delen