Partij voor de Dieren stelt vragen over vossenjacht

ALMERE – De Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld over de jacht op drachtige vossen.
De Provincie Flevoland heeft het advies om drachtige vossen en vossen met jongen extra bescherming te geven niet overgenomen. De Partij voor de Dieren vindt dit opmerkelijk, want uit de recent gepubliceerde uitspraak blijkt dat dit wel het advies was en geen van de betrokken partijen om deze beslissing had gevraagd. ‘De provincie heeft de taak om de natuur te beschermen. Het is de PvdD niet duidelijk welk belang Gedeputeerde Staten met deze beslissing dient’, aldus de partij.
Eind 2016 verleende de provincie een ontheffing om ’s nachts met geweer en kunstlicht op vossen te mogen jagen. Dierbaar Flevoland, de Faunabescherming en Animal Rights maakten bezwaar en werden in het gelijk gesteld. GS besloot de uitspraak echter gedeeltelijk te volgen. Het enige advies dat GS niet over nam, is het instellen van een ‘schoontijd’, een periode waarin dieren niet mogen worden bejaagd omdat zij drachtig zijn of jongen hebben.
‘Het is opmerkelijk dat Gedeputeerde Staten weigert een schoontijd in te stellen, temeer omdat alle betrokken partijen, inclusief de jagers, aangeven dit wel te willen’, stelt de PvdA. “Iedere betrokken partij wil een schoontijd of geheel geen afschot. Waarom besluit GS dan toch dat vossenjongen verweesd raken en een hongerdood sterven?” aldus Leonie Vestering van de PvdD. Eerder werden ontheffingen voor ganzen, zwanen en kiekendieven al ingetrokken of vernietigd. “Het is duidelijk dat de onzorgvuldigheid rondom de bescherming van dieren bij GS een structureel probleem is, helaas met fatale gevolgen voor veel dieren.” aldus Vestering. “Als GS haar werk goed zou doen, waren deze ontheffingen in de eerste plaats al niet verleend.” Het slordige werk van GS kost veel dierenlevens, omdat er vaak al geschoten mag worden terwijl de bezwaarprocedures nog lopen.”
Artikel geplaatst op: 11 augustus 2017 - 10:46

Gerelateerd

Delen