Gesteggel over tweede schoolkeuze
Leerlingenstop op Helen Parkhurst

ALMERE - Daltonschool Helen Parkhurst in Almere heeft in schooljaar 2018 - 2019 plaats voor 380 nieuwe brugklasleerlingen. Bij meer aanmeldingen gaat Helen Parkhurst loten. De school voor mavo, havo en vwo telt inmiddels ruim 2100 leerlingen en heeft daarmee de beschikbare capaciteit bereikt.
Helen Parkhurst gaat loting invoeren voor nieuwe leerlingen (Foto: aangeleverd)

Helen Parkhurst kan komend schooljaar 110 mavoleerlingen, 150 havoleerlingen en 120 vwo-leerlingen aannemen. Deze plaatsen worden in eerste instantie toegekend aan leerlingen die afkomstig zijn van een daltonbasisschool, vervolgens aan topsportleerlingen (LOOT) op havo- of vwo-niveau en daarna aan leerlingen met een broer of zus op Helen Parkhurst. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt geloot onder toezicht van een notaris.
Ouders/verzorgers hoeven hun kind niet eerder aan te melden dan vóór 1 maart 2018. Eerder inschrijven heeft geen invloed op de plaatsing, meldt Helen Parkhurst. Bij aanmelding geven ouders/verzorgers een tweede schoolkeuze aan. De school schrijft: 'Mocht er op Helen Parkhurst geen plek zijn en staat als tweede keuze een school aangevinkt die ook behoort bij het bestuur van de Almeerse Scholengroep (ASG), dan is een plek op die school gegarandeerd.'
Baken

Rector Merijn Sprenger van het BakenTrinitas nuanceert het feit dat er een plek gegarandeerd is voor de tweede schoolkeus binnen de ASG. “Er is bestuurlijk overleg tussen verschillende schoolbesturen. Sinds dit jaar moeten Almeerse ouders een tweede schoolkeuze aangeven. Het is zeker niet zo dat bij een aanmelding bij Helen Parkhurst een ASG-school als tweede keuze moet worden opgegeven. Ik wil de indruk wegnemen dat ouders een ASG school als tweede keus moeten invullen om kans te maken op HP. Dit zou de vrije schoolkeuze in Almere kunnen belemmeren. Ook de Bakenscholen kunnen als tweede keus worden opgegeven.”
Schoolbesturen

In 2012 stelde raadslid Hilde van Garderen (VVD) een vraag aan het college over een eventuele loting bij het Artecollege. “Het college meldde destijds dat als alles volgens de regels gaat, dat dan loting is toegestaan”, zegt Van Garderen. “En verder is aanmelding en toewijzing van plekken iets van de schoolbesturen onderling. Daar gaat de politiek niet over.”
Artikel geplaatst op: 18 oktober 2017 - 11:11

Gerelateerd

Delen