Rechtszaak: Gemeente botst met Haddock

Door Robert Mienstra

ALMERE – Hebben de huidige werkzaamheden aan het Weerwater in de nabijheid van Haddock Watersport nu wel of niet met de Floriade - en het bestemmingsplan daarvan - te maken? Dat was de hamvraag tijdens de zitting dinsdag 14 november bij de Raad van State waarin Haddock Watersport in een spoedprocedure schorsing van het bestemmingsplan Floriade eiste.

De omstreden bootopslag bij Haddock (Foto: Almere DEZE WEEK)

Als Haddock de zaak wint, kan dat grote gevolgen hebben voor de voortgang van de Floriade. Advocaat Angelique Claassen van Haddock meent dat het bestemmingsplan rondom Haddock dan niet uitvoerbaar is. “Bij verlies zal de gemeente vergunningen blijven verlenen.” Claassen vindt dat daarmee dan de gemeenteraad voor het blok wordt gezet. “Omdat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is rond Haddock, rest niets anders dan uitkoop door de gemeente en verhuizen.”

Vergunning
Advocaat Arjen de Snoo van de gemeente betoogde dat de werkzaamheden bij het surfstrand en de ontwikkelingen van de Innovatiewerkplaats die tegen de dijk moet verrijzen, plaats kunnen vinden op basis van een oud bestemmingsplan. Bovendien heeft het college voor die werkzaamheden op 3 augustus 2017 vergunning verleend.

Advocate Angelique Claassen van Haddock stelde daar tegenover dat de werkzaamheden wel degelijk met het bestemmingsplan Floriade te maken hebben. “Alles wat nu bij het Weerwater gebeurt, is voor de boulevard van de Floriade en voor de innovatiewerkplaats Floriade die de provincie bij de dijk wil gaan bouwen. Dat hoort dus wel degelijk binnen het nieuwe bestemmingsplan.”

Te gronde
Claassen schetste hoe volgens haar Haddock nu te gronde gaat door de grondwerkzaamheden bij het Atlantisstrand. “Er zijn inmiddels 130 ligplaatsen opgezegd bij Haddock, de horeca-activiteiten lopen fors terug. De gemeente wil met dit bestemmingsplan dat Haddock op een klein stukje eigen grond alles gaat voortzetten, inclusief beoogde uitbreidingen. Dat is onmogelijk. Door het bestemmingsplan wordt Haddock eigenlijk wegbestemd.”

De gemeente-advocaat verweet Haddock dat de uitgestoken hand van de gemeente niet aangepakt werd. “De gemeente wil wel degelijk dat Haddock wordt voortgezet. Alleen de botenopslag moet ergens anders en daar wil de gemeente overleg over voeren met Haddock. Maar Haddock reageert niet.”
Claasen bestrijdt dit: “Er vinden al jaren gesprekken plaats, maar als puntje bij paaltje komt geeft juist de gemeente niet thuis.”

“In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan staat dat alle activiteiten van Haddock door kunnen gaan”, zegt Claassen, “zeilschool, horeca, survival, twee woonhuizen en botenopslag.” Zij benadrukte dat dat op het kleine stukje grond praktisch gezien niet mogelijk is.” De Snoo van de gemeente stelde dat de botenopslag er wel kan komen door bijvoorbeeld een deel van de Haven te dempen.

Botenopslag
Staatsraad Uylenburg van de Raad van State stelde ook kritische vragen aan de gemeente omtrent de bruggenbouw rond Haddock, en onderzocht of de zeilschool daardoor nog wel kon blijven functioneren. Ook vroeg Uylenburg aan de gemeente waarom alles niet allang vooraf door de gemeente was uit onderhandeld. “Haddock gaf geen reactie”, stelde De Snoo.
“Het is wel duidelijk dat het uiteindelijk wringt rondom de botenopslag”, zei Uylenburg.

De Raad van State doet binnen 2 weken uitspraak. Binnen vier maanden volgt nog een bodemprocedure bij de Raad van State van Haddock en andere betrokkenen.

Artikel geplaatst op: 14 november 2017 - 13:22

Gerelateerd

Delen