Haddock verliest geding bestemmingsplan Floriade

DEN HAAG  - De Raad van State heeft in geding de eis van jachthaven Haddock om het bestemmingsplan Floriade op te schorten afgewezen. De rechtbank zag geen spoedeisend belang in de zaak.

onderschrift

Door Robert Mienstra

De zeilschool maakt al enkele decennia van het surfstrand gebruik en vindt dat zij daardoor eigenaar van het stuk grond is. De gemeente betwistte dat. De rechter oordeelde dat Haddock niet met concrete bewijsstukken kon aantonen dat het eigendom inmiddels bij haar ligt. Verder stelt de rechter dat Haddock niet betwist heeft dat de werkzaamheden die nu op het Atlantisstrand plaats vinden gebaseerd zijn op het oude bestemmingsplan. Ook hier ontbreekt volgens de Raad van State het spoedeisend belang.

Botenopslag
De rechtbank verwijst het geschil tussen Haddock en de gemeente over het al dan niet nog gelden van de huurovereenkomst over de grond van de botenopslag naar de burgerlijk rechter. De rechter stelt dat de gemeente Haddock nog tot november 2018 van de gronden gebruik laat maken. Ook hier zag zij geen spoedeisend belang om het bestemmingsplan op te schorten.

Bruggen
Haddock had gesteld dat de bruggen die rondom het Weerwatereiland een 8 meter hoge doorvaarhoogte moeten hebben en niet de beoogde 4 meter om zo de boten van de zeilschool doorgang te kunnen verlenen. Ook hier ving Haddock bot. De aanbesteding van de bruggen is nog niet gerealiseerd, oordeelt de rechter. Daardoor zullen de bruggen ook niet op korte termijn gebouwd worden. Ook hier is er geen spoedeisend belang.

Het oordeel van de rechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Die zal over een paar maanden ook bij de Raad van State plaats vinden.

 

Artikel geplaatst op: 23 november 2017 - 14:23

Gerelateerd

Delen