Poolse Landdag bij Politieke Markt over zorg

ALMERE – “Deze hele tekst is eigenlijk niet te volgen”, zei Roelie Bosch (ChristenUnie) bij de Politieke Markt afgelopen donderdag over de stukken die bij de 'verordening maatschappelijke ondersteuning' horen. “Ik kon er geen wijs meer uit worden.” Ciska van Rijn (PvdA) voegde toe: “Ik heb externe deskundigen geraadpleegd om het te snappen.” Waarna een aantal politici tegelijk het woord nam.

De Politieke Markt over de verordening verliep chaotisch. (Foto: Almere DEZE WEEK)


De politieke bijeenkomst verliep daarna op z’n zachtst gezegd rommelig. Politici horen keurig in de microfoon te praten, maar tijdens het debat werd er regelmatig onderling overlegd.
“Mag ik ook nog wat zeggen?”, beet raadslid Asjen van Dijk van de gelijknamige fractie, voorzitter Nico van Duijn toe.”
Dat mocht, maar daar moest dan weer wel over gediscussieerd worden.
Uiteindelijk leverde het pandemonium wethouder René Peeters (D66) een stortvloed van vragen op. “Die beantwoord ik morgen schriftelijk”, zei de wethouder. Maar daar moest hij weer op terugkomen. Het waren er te veel.

Van Rijn wilde dat Peeters de politieke vragen ter plekke beantwoordde. Schoorvoetend deed de wethouder een poging. De vergadering eindigde als een soort Poolse Landdag waar iedereen door elkaar praatte en uit eindelijk zijns weegs ging.
Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet dient de gemeenteraad de verordening Maatschappelijke Ondersteuning en de verordening Jeugdhulp vast te stellen. Het voorstel is om de verordening waar de Almeerse zorg in wordt geregeld per 1 januari 2018 in te laten gaan.

Artikel geplaatst op: 24 november 2017 - 13:59

Gerelateerd

Delen