Commentaar - Uitbuiken

Door Robert Mienstra


Wat is er in politiek Almere aan de hand? Het lijkt er op dat de politieke partijen aan het uitbuiken zijn in de laatste maanden van deze raadsperiode. In maart zijn de verkiezingen. Vuurwerk is er niet, ze houden hun kruit droog. Het is stil aan de overkant.

Drie voorbeelden:
Een aantal weken publiceerde deze krant over gerommel bij KAF. Het personeel van de Kunstinstelling deed een oproep op de voorpagina: “Politiek moet ingrijpen” was de noodkreet. Het personeel smeekt dat de politiek maatregelen neemt.
Maar wethouder Huis van Leefbaar Almere gaf vorige week in een interview aan dat hij geen noodzaak zag om iets aan KAF te doen. Hij vond dat de Raad van Toezicht maar moet ingrijpen als daar iets gaande is. En dat hij het dan wel zou horen.
Ook de raadsleden hielden zich stil. Het personeel vernam niets.

Nog een voorbeeld: Haddock en de gemeente stonden tegenover elkaar in de rechtszaal van de Raad van State. Haddock eiste opschorting van het bestemmingsplan Floriade. Dat is nogal wat. En er komt over een paar maanden nog een grote bodemprocedure tegen de Floriade bij de Raad van State tegen de Floriade.
Maar de politiek roert zich niet. Wellicht gaan alle partijen uit van een afloop die in het voordeel van de Floriade uitvalt.

Op de Politieke Markt wordt gediscussieerd over de wijkteams. Er werden vier moties ingediend. Door de wethouder werd de suggestie gedaan dat nieuw beleid consequenties voor het college van na de verkiezingen van maart 2018 zou kunnen hebben. Dus laat de boel maar op z’n beloop, was de boodschap.

Het is stil aan de overkant. De partijen zwijgen. O ja, ze komen wel naar buiten met allerlei proefballonnetjes voor de verkiezingsstrijd, hun kandidatenlijsten, willen allemaal in de krant met raadsleden die na een lange tijd afscheid nemen.
Verder wordt er een beetje op de winkel gepast. Het lijkt wel een paar minuten voor sluitingstijd.
Eigenlijk is Almere politiek tot stilstand gekomen.

Artikel geplaatst op: 27 november 2017 - 13:09

Gerelateerd

Delen