Interne machtsstrijd splijt SP Almere

Door Marcel Beijer
ALMERE – Twee weken geleden kwam een voorlopig einde aan een keiharde, interne machtsstrijd binnen de SP Almere. Het leidde tot de opzegging van het lidmaatschap van twee ex-bestuursleden. Het landelijk bureau van de SP maakt zich ernstig zorgen over de situatie in Almere.

Hans Everhard bij zijn installatie als raadslid voor de SP. (Archieffoto: Fred Rotgans)


Het rommelt al langer binnen de SP Almere. Martin van Blitterswijk weigerde zijn zetel namens de SP in te nemen en ging als eenmansfractie in de gemeenteraad. Daarna nam oudgediende Frans van Mulckhuijse tussentijds afscheid en een paar maanden geleden stapte ook Asjen van Dijk op als SP-raadslid.
Bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen kwam de interne machtsstrijd tot een climax. Ex-bestuursleden Sianne Smits en Gerard Nijkamp stapten op. Smits is zwaar ontdaan van de gebeurtenissen. "Ik werd in 2015 voorzitter van het bestuur om orde op zaken te stellen. Het was namelijk organisatorisch en financieel een grote puinhoop bij de SP. Ik pleitte met het bestuur voor een nieuwe koers waarbij de SP afscheid zou nemen van het motto ‘Stem tégen, stem SP’. De partij zet zich daarmee namelijk telkens buitenspel. Ik ben voorstander van een constructieve SP die, waar mogelijk, samenwerking zoekt met gelijkgestemden zoals GroenLinks en PvdA en, indien noodzakelijk, zelfs met rechtse partijen. Maar de leiders in de fractie, Ans DeSumma en Hans Everhard, zijn hardliners die vinden dat je niet met de PvdA kunt samenwerken omdat ze je ooit een keer iets geflikt hebben. Zo kom je niet verder als je iets wilt bereiken. Maar (opbouwende) kritiek wordt niet geduld. Bovendien moet iedereen zich aan de ijzeren partij-/fractiedisciplinediscipline houden. Wie zich niet conformeert, heeft een probleem.”

Zijspoor


Smits en Nijkamp stelden zich kandidaat voor verkiezingen. Nijkamp komt op plek 3, Smits op een vijfde plaats. De gespannen situatie in Almere doet het landelijk bestuur in Amersfoort besluiten om regiovoorzitter Tjitske Hoekstra orde op zaken te laten stellen. “En die heeft flink huisgehouden”, zegt Gerard Nijkamp. “Er werd compleet onverwacht, tijdens onze herfstvakantie, een interimbestuur aangesteld dat ons verzocht ons om op te stappen. Dat vertikten we. We wilden dat de leden zich zouden uitspreken en voelden ons op een zijspoor gezet.”
Smits: “Vervolgens wordt ene Ton van den Berg, een vriend van lijsttrekker Everhard, die op de achtste plaats stond en nog nooit actief is geweest binnen de Almeerse SP, naar voren geschoven. Waar zowel Gerard als ik al jaren intern door de SP zijn opgeleid en begeleid voor het raadslidmaatschap, is dit een man zonder politieke ervaring die al bij meerdere partijen geprobeerd heeft om op de lijst te komen. Via het optrommelen van vriendjes en goede bekenden stemden de SP-leden op de ALV van 17 november ervoor om Van den Berg op plek 3 te plaatsen.”
Zowel Nijkamp als Smits zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de interne gang van zaken bij de SP. “Om die reden hebben wij ons teruggetrokken van de kandidatenlijst en ons lidmaatschap opgezegd. De SP wil menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit uitdragen, maar binnenskamers wordt dat met voeten getreden."
Bij de ALV is ook landelijke partijsecretaris Hans van Heijningen aanwezig. Smits: “Die vond de hele gang van zaken ‘te genant voor woorden’.”
Van Heijningen wil desgevraagd zijn uitspraak niet bevestigen. “De hardheid van de sfeer tijdens de ALV had weinig te maken met het respect en kameraadschap waar de SP voor staat. Het landelijk bestuur van de SP zal echter niet ingrijpen, want binnen de SP hebben de afdelingen autonomie. De lokale leden bepalen de uitkomst. Formeel is alles correct gegaan.”
KADER 1:

Ex-SP’er Asjen van Dijk: ‘dominant en belerend’


‘Dominant en belerend’, zo omschrijft ex-SP raadslid Asjen van Dijk de fractie waar hij eerder dit jaar uitstapte. “Alles wordt negatief uitgelegd. Neem bijvoorbeeld de MRA, het overleg van 22 gemeenten en 2 provincies rond de gemeente Amsterdam. Ze zien dat als een clubje van dure bestuurders die duur eten en geld verkwisten. Ze weigeren te zien dat er ook mooie samenwerkingen bereikt worden. Vooral de fractieleiding is star en weinig flexibel. Sianne en Gerard zijn juist verbinders. Wat mij stoorde is de achterdocht. Ook van de regiovertegenwoordiger Tjitske Hoekstra. Ik had na een bezoek van de SP aan de Floriade BV op Facebook een leuke foto geplaatst van de fractie met directeur Jannewietske de Vries. Dat mocht niet omdat die te vrolijk was. Het moest een foto worden dat we aan het vergaderen waren. Dat staat beter naar de buitenwereld.”
KADER 2:

Reactie SP-lijsttrekker Hans Everhard


"De kandidatencommissie, ingesteld door het voltallige bestuur, heeft een uitstekend voorstel voor een kandidatenlijst opgesteld. Helaas kon onze oud afdelingsvoorzitter (die in oktober al haar taken had neergelegd), zich niet vinden in de lijst. Zij eiste een hogere plek op de kandidatenlijst dan de haar toegekende plek door de kandidatencommissie. Het bestuur en de kandidatencommissie hebben te kennen gegeven dat er zorgvuldig is geselecteerd en dat de keuze is gebaseerd op kennis, vaardigheden en getoonde inzet. Ook de leden hebben zich duidelijk uitgesproken tijdens de ALV - dit tot teleurstelling van onze oud afdelingsvoorzitter. Wat betreft de opmerking over het vertrek van meerdere fractieleden, dit is een pertinente onwaarheid. De heer van Blitterswijk was al lang geen lid meer van de SP, de heer Mulckhuijse zag geen kans om zijn taken als provinciaal Statenlid te combineren met gemeenteraadslid, uitsluitend de heer Van Dijk heeft als fractielid zijn zetel van de SP gestolen. We betreuren het ten zeerste dat men er nu voor kiest om met modder te gooien, maar de overige bestuursleden kiezen er voor dit niet te doen."

Artikel geplaatst op: 05 december 2017 - 11:14

Gerelateerd

Delen