Steeds meer bewoners boos over wegvallen lijn 4 Gooise Kant

Door Robert Mienstra
ALMERE - Sinds de nieuwe dienstregeling rijdt lijn M4 (allGo) niet meer naar de halte Gooise Kant West. Reizigers kunnen daar nu alleen nog met R-Net lijnen 322 en 323 reizen of een lange wandeling vanaf Literatuurwijk Oost (ruim 11 minuten) maken.


De redactie van Almere DEZE WEEK heeft inmiddels honderden klachten binnen over de nieuwe busvervoerder allGo. Opvallend is het aantal klachten over Gooise Kant West.
Met de R-Net lijnen moet er omgereden worden via "t Oor en moet er overgestapt worden. Met slecht weer en 's avonds vinden veel Almeerdes dat geen prettige situatie, vooral vanwege het gevoel van onveiligheid gekoppeld aan lange wachttijden. Ook steekt het de brievenschrijvers dat ze soms duurder uit zijn omdat de 10 ritten kaarten niet geldig zijn in de R-Net bussen.
Klachten van lezers bij allGo en de gemeente levert hen niets op. De gemeente stuurde een brief naar een van de klagers: “Wij begrijpen uw wens om meer vervoer naar Gooisekant West, de halte die het dichtst bij uw adres ligt. Dat is echter niet mogelijk. Als vervoer op de ene lijn uitgebreid moet worden, dan gaat dat ten koste van vervoer op een andere lijn. Er zijn in uw geval voldoende alternatieven, zij het met een overstap.”

Trein


Voor de lezer die deze brief ontving betekent dit dat hij vanuit Literatuurwijk het beste met de trein naar Almere Centrum kan. Een overstap met de bus op het Oor betekent voor hem dat hij daar een half uur moet wachten, 'en dat vind ik vooral 's avonds onveilig. Mijn vrouw ga ik daar zeker niet zo lange tijd in het donker laten staan' .
De gemeente antwoordt hem: 'Per 10 december 2017 is er veel veranderd in het busvervoer in Almere. Voor de start van de aanbesteding van het busvervoer is aangegeven dat met een teruggang van 25-35% in het vervoeraanbod rekening gehouden moest worden. Het budget is niet toereikend om het vervoeraanbod zoals het was aan te blijven bieden. Dit is samengevat in de Visie busvervoer Almere 2018-2027. Vanwege de verwachtte teruggang in het vervoeraanbod moesten pijnlijke keuzes gemaakt worden.'

Artikel geplaatst op: 09 januari 2018 - 09:31

Gerelateerd

Delen