Nu al gesteggel over lokale omroep

Door Robert Mienstra
ALMERE – Via het Commissariaat voor de Media (CvdM) zijn bij de gemeente vijf aanvragen binnengekomen voor een aanwijzing tot lokale omroep in Almere. Op de valreep meldde ook de stichting Almedia zich nog aan. Zij vragen 200.000 euro subsidie aan de gemeente. De overige kandidaten waren hierdoor verrast.

Naast de bespreking van de beoordelingscriteria wil het college ook graag met de raad in gesprek over de financiën. (Foto: Shutterstock)


Te elfder ure meldde Almedia zich als vijfde gegadigde bij het CvdM. Bij de andere vier kandidaten zorgde dit voor gefronste wenkbrauwen. Zij hadden op uitnodiging van de gemeente een gezamenlijk overleg op 13 december en ontdekten toen pas dat Almedia op het laatste moment ook aan tafel schoof. De vraag wordt gesteld waar deze kandidaat zo plotseling vandaan komt. Nu blijkt dat Almedia een dag eerder, op 12 december, haar kandidatuur per e-mail aan het CvdM kenbaar had gemaakt. Diezelfde dag zat Almedia ook bij de notaris om een stichting op te richten.


Commissariaat


“We kregen 12 december de aanmelding van Almedia en hebben diezelfde dag de gemeente telefonisch hiervan op de hoogte gesteld”, zegt Edgar van de Pas van het Commissariaat. “De gemeente heeft Almedia vervolgens uitgenodigd om aan te schuiven bij het gesprek op 13 december. Op die dag werd ook de inschrijving van Almedia bij de kamer van Koophandel van kracht.” Tijs van den Donk van Almedia beaamt dat de aanmelding wel erg op het laatste moment was. “De oorzaak was dat het bij de notaris allemaal erg lang duurde."
Woordvoerder Nicole Klockenbrink van de gemeente meldt: "Er is diverse malen contact geweest met het CvdM over diverse onderwerpen waaronder ook het aantal gegadigden en mogelijk gegadigden. Het is echter de verantwoordelijkheid van het CvdM de gemeente te informeren over de ontvangen aanvragen. Het CvdM heeft de gemeente telefonisch geïnformeerd en uitdrukkelijk verzocht de aanvraag van Almedia in behandeling te nemen. Hierop heeft de gemeente de aanvraag van Almedia per e-mail ontvangen van het CvdM op 12 december 2017. Overigens zijn de aanvragen inhoudelijk nog niet beoordeeld door de gemeente."


Bespreking


Op initiatief van de gemeente spraken de – uiteindelijk – vijf gegadigden op 13 december met elkaar. Onderwerp van gesprek was onder meer of de vijf partijen in één aanvraag konden opgaan. De gemeente is verplicht dit te onderzoeken. Uit de bespreking bleek dat dit een vrijwel onoverkomelijke hobbel is. Mocht het de potentiële omroepen inderdaad niet lukken om samen op te trekken, dan zal het college met een voorstel komen waarin één van de partijen die het beste voldoet aan de criteria naar voren zal worden geschoven. De raad neemt uiteindelijk het definitieve besluit.

Gemeenteraad


Op de politieke markt van 18 januari bespreekt de gemeenteraad aan welke criteria de nieuwe lokale omroep moet voldoen. Wethouder Frits Huis doet daar een voorstel aan de raad met maar liefst drie wettelijke en negentien aanvullende criteria. Zo is bijvoorbeeld samenwerking met de regionale omroep een van de meetpunten, ook journalistieke professionaliteit komt aan de orde. Verder wordt van de lokale omroep verwacht dat deze minimaal de helft van de bekostiging zelf via advertenties binnenhaalt.


Financiën Almedia


Naast de bespreking van de beoordelingscriteria wil het college ook graag met de raad in gesprek over de financiën. Aangegeven wordt dat bij de Programmabegroting 47.000 euro beschikbaar is gesteld. Mocht het aan de orde zijn dat er meer budget nodig is, zal wethouder Huis hiervoor een besluit van de raad moeten vragen.
Almedia geeft aan deze krant aan dat ze 200.000 euro per jaar van de gemeente wil. En dat voor een looptijd van vijf jaar. De gemeente zal dus uiteindelijk de knip moeten trekken voor een miljoen euro voor deze lokale omroep.
“We worden een professionele organisatie”, zegt initiatiefnemer Tijs van den Donk. “En dat kost gewoon geld. Omroep Flevoland krijgt jaarlijks ruim 8 miljoen. De helft van de inwoners van de provincie woont in Almere. Dan moet er niet moeilijk gedaan worden over twee ton. Omroep Flevoland krijgt ruim 20 euro per inwoner subsidie. Wij vragen een euro per inwoner. Als de politiek een serieuze lokale zender wil, dan moet ze er serieus geld in steken. We zijn bereid om die strijd met de politiek aan te gaan.”

De bespreking is bij te wonen op de Politieke Markt van 18 januari. Die begint om 19.00 uur in de Grote Vergaderzaal in het stadhuis.
Artikel geplaatst op: 08 januari 2018 - 16:20

Gerelateerd

Delen