Verpleegkundige ingezet bij verwarde mensen

Door Robert Mienstra

ALMERE – “We maken een forse stap in het opvangen van verwarde mensen”, zegt wethouder Froukje de Jonge (CDA). “Binnenkort rijdt er een speciaal anoniem GGZ-busje in Almere waarmee verwarde mensen die hulp nodig hebben, opgehaald kunnen worden.”

Alle 18 instellingen. Verpleegkundige als eerste in actie.(Foto: Maarten Feenstra)


In de regel wordt de politie gebeld voor een verward persoon. “Dat gaat veranderen”, zegt De Jonge. “Nu komt er een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het omgaan met de problemen van mensen die in de war zijn. Dat gaat veel beter werken dan dat die mensen meegenomen worden naar het politiebureau.”
Bij de aanpak van verwarde personen zijn in Almere achttien instanties betrokken. “De lijn wordt nu dat de verpleegkundige als eerste ter plekke is”, legt De Jonge uit. “Die kan dan beslissen welke instantie de beste opvang kan bieden. Dat is vaak flink lastig zijn omdat verwarde mensen dikwijls meervoudige problemen hebben. Alle lof voor de politie die het nu vaak oplost, maar als een specialist direct kan ingrijpen en voor hulp kan zorgen, dan zijn we ook preventief bezig.”

Crisiskaart


Niet alleen het GGZ-busje gaat ingezet worden. “De mensen die bij ons in beeld zijn krijgen een crisiskaart die ze bij zich moeten dragen. Daar staat op hoe ze in het geval van een crisis benaderd en behandeld moeten worden. De hulpverlener kan dan meteen op de juiste wijze reageren.”
Een belangrijke rol gaat het 'meldpunt verwarde personen' spelen. “Meestal wordt de politie gebeld”, zegt De Jonge. “Dat kan nog steeds, maar via het meldpunt kan de politie nu de juiste hulpverleners aansturen zonder dat er meteen een politieauto op pad gaat.” In de toekomst kunnen ook burgers van het meldpunt gebruik maken."
Daarnaast breidt Almere het aantal crisisbedden uit. Maar De Jonge wil meer. “We moeten ook gaan kijken wat we doen als die mensen onverzekerd zijn. Bovendien is het logisch om ook te kijken hoe schuldhulpverlening, inkomen en werk er bij betrokken kunnen worden. Hulpverlening is meer dan alleen een bed bieden. We moeten ook gaan kijken of we hel leven deze mensen weer op de rails krijgen.”

Voortvarend


Het nieuwe beleid van Almere is mede ontwikkeld door het landelijk Schakelteam onder leiding van Onno Hoes, voormalig burgemeester van Maastricht. Dit team is landelijk met 23 projecten bezig om de situatie rond verwarde mensen te verbeteren. Naast alle gemeenten in Flevoland tekenden, de GGD, ambulancezorg, GGZ Centraal, Stichting Cliënten Perspectief GGZ, Amethist Verslavingszorg, De Blijf Groep, Kwintes, Het Leger des Heils, Stichting Iriszorg, De Oostvaarderskliniek, Stichting Mee IJsselsoevers en de Politie Midden Nederland een convenant met de concrete afspraken die gemaakt zijn om de zorg te verbeteren rond verwarde personen. “Zoals Almere het aanpakt is voortvarend en uniek”, zegt Hoes.

Artikel geplaatst op: 12 januari 2018 - 19:45

Gerelateerd

Delen