Harrie Hendriks 1953 - 2017

Harrie Hendriks, jeugdarts bij de GGD, overleed op 64 jarige leeftijd op oudejaarsdag 2017 in Almere.


Niet alleen in de wereld van de gezondheidszorg en welzijn, ook in de politiek, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, maar ook bij veel gewone mensen en kinderen, Harrie was alom bekend.
Harrie heeft 32 jaar als jeugdarts in Almere gewerkt en overleed helaas veel te jong. De laatste tien jaar was Harrie de brandpuntfunctionaris van de GGD. In schema’s over de opzet van de Almeerse zorg werd hij vaak afgebeeld als brandweerautootje met blauw zwaailicht
Daar waar de problemen op het gebied van opvoeding, mishandeling, verwaarlozing van kinderen en ook hun ouders/verzorgers in Almere maar ook daarbuiten, onoplosbaar leken, werd door de tussenkomst van Harrie bijna altijd een oplossing of op zijn minst een begin daarvan gevonden.
Harrie probeerde ervoor te zorgen dat instanties en hulpverleners in het belang van bedreigde kinderen en hun ouders/verzorgers samenwerkten in plaats van dat zij langs elkaar heen werkten.
Wat hielp was dat Harrie als brandfunctionaris alle partijen, die bij de hulpverlening van kinderen betrokken waren, en dat waren er soms vele, bij elkaar kon brengen: meestal goedschiks maar hij kon hen daartoe soms ook dwingen. Hiervoor organiseerde hij onder andere ronde tafel gesprekken waar alle betrokkenen tot hun recht kwamen: alle hulpverleners maar ook de kinderen en ouders/verzorgers om wie het uiteindelijk ging. Vertrouwen opbouwen was zijn uitgangspunt waarbij de belangen van het bedreigde kind centraal stonden.
Deze doorzettingsmacht had hij al jaren geleden van de wethouder Volksgezondheid in Almere gekregen. Vandaar de naam brandpuntfunctionaris: de neuzen van de hulpverleners de zelfde kant opzetten. Het knappe van Harrie was dat hij van deze doorzettingsmacht nauwelijks tot geen gebruik hoefde te maken. Hij had namelijk zoveel natuurlijk gezag dat alle betrokkenen het vanzelfsprekend vonden dat Harrie deze verbindende rol in het belang van het bedreigde kind en hun ouders/verzorgers speelde.
Harrie was een typische openbare gezondheidszorg man: maatschappelijk gedreven en de problemen in de stad oppakken die anderen lieten liggen. Maar ook was hij niet de professional, die in een ivoren toren werkte. Neen, hij legde graag verantwoording af over zijn werk zowel aan de wethouder, de gemeenteraad als ook in openbare bijeenkomsten.
Zo was Harrie onlangs nog te gast in een openbare vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein waar hij vertelde over zijn werk en met de vele toehoorders in gesprek ging. Hij deed zijn verhaal uit zijn blote hoofd en met gedrevenheid. De toehoorders waren muisstil en hij kreeg op het eind een groot applaus.
Inwoners van Almere en professionals zullen Harrie erg missen!
Peter Meijknecht, oud-directeur GGD Flevoland,
Herman Fortuin, afdelingshoofd AGZ GGD Flevoland

Artikel geplaatst op: 11 januari 2018 - 13:19

Gerelateerd

Delen