Wethouder Herrema: ‘Met alleen asfalt redden we het niet'
IJmeerverbinding op agenda Almere en Amsterdam

Door Robert Mienstra
ALMERE – De gemeenten Amsterdam en Almere gaan samen overleggen om de IJmeerverbinding tussen beide steden aan te leggen. Het gaat hier om de voorgenomen railverbinding tussen het nieuw te bouwen Almeerse stadsdeel Pampus en Amsterdam. “De IJmeerverbinding, of liever gezegd de randstadrail, staat weer op de samenwerkingsagenda met Amsterdam”, zegt wethouder Tjeerd Herrema (PvdA).
Lightrails zijn er in alle soorten en maten. Deze is in gebruik in Amerika. (Foto: Shutterstock)

Extra asfalt is niet de oplossing voor onze dichtgebouwde omgeving, vindt Herrema. “We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het oplossen van het vervoersprobleem. Zeker met de kennis van nu. We hebben het nu niet meer over een zelfstandige lijn Almere – Amsterdam, maar over een verlengstuk van regionale structuren. Amsterdam is weer bezig de Oost-Westverbinding op de kaart te zetten. En daar past de IJmeerverbinding goed in.”
De IJmeerlijn komt echt binnen beeld als Amsterdam de wijk IJburg-2 op de kaart heeft staan en Almere er 25.000 woningen bij gebouwd heeft. Dat aantal woningen eiste minister Melanie Schultz van Infrastructuur in 2013. “Een paar jaar geleden dacht niemand aan dat aantal, maar we gaan nu als een speer.", stelt Herrema. "En IJburg-2 gaat aangelegd worden. (Dit wordt een nieuw eiland van 80 hectare in het IJ, red) In de komende bestuursperiode zullen we het aantal woningen bereikt hebben. Met Amsterdam gaan we kijken welk vervoerssysteem het beste zal passen. En geld alleen in asfalt stoppen lost het vervoersprobleem niet op. Bovendien zijn we met één spoorlijn nu wel heel kwetsbaar.”
Herrema vindt de zichtlijnen vanuit Amsterdam over het IJ belangrijk. “De tunnelveiligheid is enorm verbeterd de afgelopen jaren. Dus misschien zitten daar ook wel nieuwe perspectieven. We moeten gaan kijken welke varianten mogelijk zijn. En dat gaan we dus samen met Amsterdam doen. Het staat op de agenda.”

IN KADER
Historie

In 2002 was er al sprake van de wens om een railverbinding over het IJmeer aan te leggen tussen Almere en Amsterdam. De Almeerse gemeenteraad gaf toen aan dat die IJmeerverbinding er moest komen. De toenmalige burgemeester Ouwerkerk vond dat ‘Almere opgesloten zat.’ Met een IJmeerlijn zou Almere meer integraal onderdeel worden van de Metropoolregio
In 2003 gaf de gemeente Muiden aan helemaal geen voorstander te zijn van de IJmeerverbinding en in 2005 wilde het CDA in Almere een brede discussie over de aan te leggen IJmeerlijn. De partij stelde al een tunnel voor.
De IJmeerlijn die tussen 4 en 6 miljard euro zou gaan kosten, stuitte in 2009 in politiek Den Haag op grote reserves. De gemeente Almere stelde toen dat de aanleg van een IJmeerlijn cruciaal was voor de groei van de gemeente tot de vijfde stad van Nederland. “Als dat niet wordt ingezien, dan moet je die 60.000 woningen maar ergens anders bouwen”, vond wethouder Adri Duijvesteijn (PvdA) toen.
Almere zocht in die tijd al verdere aansluiting bij de regio Amsterdam. Om dat te realiseren waren er plannen voor een eiland. Dit 'IJland' zou met een brug verbonden worden met het vasteland van Almere. De bedoeling was destijds dat op Almere IJland een deel van de 60.000 woningen gebouwd zouden worden.
In 2011 zei wethouder Adri Duivesteijn nogmaals dat het niet anders kan dat de IJmeer lijn er zou komen. Almere bleef wat de wethouder betreft vasthouden aan het scenario waarin Almere naar het westen en dus richting Amsterdam zou uitbreiden. “Zonder IJmeerlijn kan Almere dus niet groeien”, vond de wethouder.
Door de crisis verstomde de discussie rond de IJmeerlijn. Maar nu staat de lightrailverbinding over of onder het IJmeer weer volop in de aandacht.
Artikel geplaatst op: 17 januari 2018 - 13:55

Gerelateerd

Delen