Politiek voor Dummies - deel 3

‘Ik stem nooit want politiek interesseert me niets’ hoor je wel eens zeggen. Totdat er ‘ineens’ een flatgebouw in de wijk wordt gebouwd, of bomen worden gekapt in een straat. Politiek is dus wel degelijk belangrijk. Moeilijk? Welnee… niet met onze tiendelige spoedcursus Politiek voor Dummies in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Knip uit en bewaar!

Deel 3: De burgemeester

Burgemeester Franc Weerwind is de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en ook van de gemeenteraad. Hij leidt de vergaderingen en moet er op toezien dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. In Almere is de burgemeester van D66-huize, maar in zijn functie is hij neutraal en staat hij boven de partijen.
Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Hij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Een burgemeester mag bijvoorbeeld openbare bijeenkomsten verbieden als de veiligheid in het geding is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.
Tot slot is de burgemeester ook het visitekaartje van de stad. Hij draagt zijn ambtsketting bij officiële gelegenheden (zoals jubilerende bruidsparen of winkelopeningen) en houdt contacten met andere gemeenten en overheden. Ook maakt de burgemeester deel uit van de zogenaamde ‘driehoek’, het overlegorgaan tussen vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie en lokale overheid.
Volgende week deel 4: de Fractie
Artikel geplaatst op: 23 januari 2018 - 09:42

Gerelateerd

Delen