Politici in debat met G-KRACHT politiek panel en mensen uit de zorg
Verkiezingsdebat 14 februari 'Geef beleid een gezicht'

Door Robert Mienstra
ALMERE - Almere DEZE WEEK en de Stichting ABRI organiseren woensdagavond 14 februari in de Burgerzaal in het stadhuis een verkiezingsdebat op initiatief van het G-KRACHT politiek panel.

Mensen met een verstandelijke beperking willen met politici praten. Ze willen niet dat er alleen óver hen gepraat wordt. Daarom zal een aantal van deze mensen daadwerkelijk de discussie aangaan met de politici, en ook aan hen vragen wat de politieke partijen voor hen kunnen betekenen. Zo zullen ook zij in het stemhokje een weloverwogen keus kunnen maken.
Organisaties

De medewerkers van Almeerse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen wijkprofessionals en buurtbewoners van de deze doelgroep worden nadrukkelijk uitgenodigd bij het debat. Ook zij kunnen zich zo informeren wat de speerpunten van de politieke partijen zijn als het gaat om zorg en beleid voor mensen met een beperking.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
-   Onderwijs
-   Dagbesteding
-   Werk-leertrajecten
-   Meedoen in de samenleving
-   Veiligheid
-   Vervoer.
Datum: 14 februari
Plaats: Burgerzaal Stadhuis
Debatleiders: Robert Mienstra en Marcel Beijer, journalisten bij Almere DEZE WEEK
Technisch voorzitter: Wethouder Frits Huis.
Inloop: 19.00 uur
Aanvang debat: 19.15 uur
Eindtijd debat: 20.45 uur
Ontmoeting: 20.45 uur. Deelnemers debat en bezoekers kunnen met elkaar napraten.
Op https://www.movisie.nl/praat-met-mij/index.html is een introductiefilmpje te bekijken over dit onderwerp.
Artikel geplaatst op: 17 januari 2018 - 12:53

Gerelateerd

Delen