Geen keihard quotum sociale huurwoningen Floriadewijk

Door Marcel Beijer
STAD CENTRUM – Het is hoogst twijfelachtig of de toekomstige Floriadewijk 30 procent sociale huurwoningen zal krijgen. De collegepartijen willen dat vastgelegde quotum niet dichttimmeren voor deze wijk die overblijft als de wereldtuinbouwtentoonstelling is afgelopen. Alleen de PvdA houdt vast aan het quotum.


Ook wethouder Tjeerd Herrema (van PvdA-huize) wil het liefst vasthouden aan die 30 procent. Een aantal partijen twijfelt of een projectontwikkelaar de wijk wel rendabel kan krijgen met veel sociale huurwoningen. De grond brengt dan immers minder geld op.
Een oplossing is wellicht te vinden in het voorstel om de kavels van deze woningen kleiner te maken, bijvoorbeeld door een deel te reserveren voor de (populaire) Tiny Houses of voor gestapelde bouw. Hier wordt een motie voor opgesteld.

Artikel geplaatst op: 02 februari 2018 - 11:27

Gerelateerd

Delen