PVV: Omroep Almere (AOS) niet onpartijdig

 

Door Robert Mienstra

ALMERE - Lijsttrekker Toon van Dijk van de PVV werkt niet mee aan een door OmroepAlmere.nl (AOS) georganiseerd debat.

 

“De debatten worden geleid door zittend raadslid Asjen van Dijk die zich heeft afgescheiden van de SP. Daarmee heeft deze lokale omroep iedere schijn van onpartijdigheid verloren”, zegt Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV. “ Daarnaast zijn de debatten van een dermate slechte kwaliteit dat de PVV besloten heeft daaraan niet mee te werken. De handelwijze van de Almeerse Omroep Stichting toont maar weer eens aan dat er geen cent belastinggeld naar dit soort lokale zendamateurs moet gaan.”

Onlangs lag presentator Asjen van Dijk in deze krant onder vuur omdat hij als raadslid aan de AOS verbonden is. Tijdens een raadsvergadering werd hij door Ellen Trees Müller van de VVD teruggefloten toen de nieuwe aan te wijzen omroepen ter sprake kwamen. Inmiddels verlaat Asjen van Dijk de raadszaal als die omroepen ter sprake komen.

CDA
Dat de AOS banden heeft met de politiek is duidelijk. Maar liefst drie kandidaats-raadsleden van het CDA zijn verbonden aan de AOS. Wim Faber en Jo Bosma zitten in het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Voorzitter van het bestuur van de AOS is Cees van der Lans, tevens technisch voorzitter van het bestuur van het CDA Almere.
Ook de nieuwe partij WSTAV die in Almere aan de gemeenteraadsverkiezingen mee gaat doen is in het PBO vertegenwoordigd met kandidaatsraadslid Glen Leeuwin. Verder zitten in het PBO onder meer een vertegenwoordiger van de Almeerse Scholengroep (ASG) en een gemeenteambtenaar.
Overigens is het zo dat als de kandidaatsraadsleden in de gemeenteraad komen, zij geen onderdeel van het PBO van de AOS meer mogen uitmaken.

(Foto: Fred Rotgans)

Artikel geplaatst op: 16 februari 2018 - 21:28

Gerelateerd

Delen