Politiek voor Dummies - deel 7

‘Ik stem nooit want politiek interesseert me niets’ hoor je wel eens zeggen. Totdat er ‘ineens’ een flatgebouw in de wijk wordt gebouwd, of bomen worden gekapt in een straat. Politiek is dus wel degelijk belangrijk. Moeilijk? Welnee… niet met onze tiendelige spoedcursus Politiek voor Dummies in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Knip uit en bewaar!

 


Deel 7: Moties en amendementen


Het college maakt plannen voor de stad, leerden we al eerder in deze serie. Omdat het college dikwijls gevormd wordt door de partijen die een meerderheid in de gemeenteraad hebben, is de kans groot dat zo’n voorstel ook aangenomen wordt. Maar elke partij bekijkt of het plan ook goed zal vallen bij de eigen achterban. Bestaat het college bijvoorbeeld uit vooral rechtse partijen, dan proberen (vooral) de linkse partijen nog wat aanpassingen in het voorstel te krijgen.
Stel: het college wil voor 15.000 euro een standbeeld plaatsen op de Grote Markt. Partijen die dit voorgenomen besluit willen wijzigen, bijvoorbeeld omdat ze liever een fontein zien of omdat ze vinden dat het hooguit 14.000 euro mag kosten,dienen een amendement in.
De partijen gebruiken een motie wanneer ze het college willen meegeven om het beeld in brons uit te voeren, of om de opdracht te gunnen aan een plaatselijke kunstenaar.De partij kan dan proberen bij andere partijen steun te verwerven voor deze beleidswijziging.
De behandeling van moties en amendementen worden meestal voorgekookt in de carrouselbesprekingen tijdens de Politieke Markt (zie aflevering vorige week). De besluitvorming wordt gedaan in de gemeenteraadsvergadering - wanneer alle raadsleden gezamenlijk vergaderen en dus ook beslissen. Het besluit is dan eigenlijk al genomen, dus de behandeling gaat dan meestal razendsnel. Het zijn ‘hamerstukken’. Soms kiest een partij ervoor om een stemverklaring af te leggen. Dan leggen ze even uit waarom ze vóór of tegen stemmen.
Volgende week deel 8: Welke invloed heb ik als bewoner?

Artikel geplaatst op: 20 januari 2018 - 09:49

Gerelateerd

Delen