Commentaar - Floriade


Marcel Beijer

Almeerse kiezers die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitsluitend uitbrengen op basis van hun weerzin tegen de Floriade, kunnen net zo goed hun stembiljet weggooien. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de politieke partijen die roepen dat de Floriade moet stoppen, hun belofte ook daadwerkelijk kunnen nakomen.
Stel nu eens dat de anti-Floriade partijen op 21 maart een grote verkiezingsoverwinning boeken en een college mogen vormen. Dat college moet dan een aantal bizarre beslissingen nemen om die hele wereldtuinbouwtentoonstelling af te blazen. Sterker: Het zou – met afstand – de meest rigide beslissing zijn die ooit in de Almeerse politiek is genomen. Een beslissing bovendien die ook nog eens heel veel geld gaat kosten. ‘Tientallen miljoenen’, rekende wethouder Herrema onlangs voor. Hij wees erop dat er – zonder Floriade - ook geen inkomsten meer tegenover zullen staan.
Leuk of niet: ook logistiek is stopzetten eigenlijk geen optie meer. Op en rond het terrein zijn de voorbereidingen al in volle gang en het hele gebied is al tot op de millimeter in kaart gebracht in 3D. En verschillende marktpartijen staan te popelen om stevig in de Floriade (en de toekomstige Floriade-wijk) te investeren. Als het nieuwe gemeentebestuur de hele boel straks afblaast, zal de gemeente als ‘onbetrouwbaar’ worden beschouwd. Misschien zijn de ontwikkelingen op dit moment zelfs al zo ver dat er - bij stopzetten - vette schadeclaims zullen komen.
Tot slot zijn er toch ook voldoende Almeerders (en Almeerse bedrijven) die wél enthousiast zijn over de Floriade en op één of andere manier bij de wereldtuinbouwtentoonstelling betrokken zijn. Dat zal ook weer onrust veroorzaken.
Journalisten laten zich niet uit of ze voor of tegen de Floriade zijn. Maar wie zijn keuze in het stemhokje uitsluitend op basis van de Floriade maakt, heeft geen oog voor de realiteit.
De verkiezingsleus ‘Stop de Floriade’ speelt weliswaar lekker in op het onderbuikgevoel van veel Almeerders: het lijkt vooral een loze verkiezingsbelofte.

Artikel geplaatst op: 06 maart 2018 - 09:00

Gerelateerd

Delen