Wat gebeurde er donderdagavond?

Door Marcel Beijer
ALMERE – Hoe ondoorgrondelijk de politiek soms kan zijn bleek afgelopen donderdag bij de eerste vergadering in de verbouwde raadzaal. De vergadering werd – tot verbijstering van het publiek - tot drie keer toe geschorst en achteraf wist niemand wat er zich precies had afgespeeld.
De PVV-fractie overlegt met de griffie over de inhoud van de motie. (Foto: Almere DEZE WEEK)

De PVV trok fel van leer tegen PvdA-wethouder Tjeerd Herrema. Volgens raadslid Chris Jansen had de wethouder steken laten vallen in de kwestie rond de woonunits (spaceboxen) die opgesteld staan langs de Carel Willinklaan. De partij vroeg om een schorsing. Die tijd wilde de PVV gebruiken om een motie op te stellen waarin Herrema veroordeeld zou worden. De partij overlegde druk met andere fracties. De aanvankelijke schorsing van tien minuten werd verlengd tot twintig minuten. Het publiek verwachtte daarom iets heftigs: een motie van wantrouwen tegen de wethouder bijvoorbeeld. Maar de PVV presenteerde een (veel minder beladen) motie van treurnis.
Schorsingen

Dat vond de ChristenUnie toch nog te ver gaan. De partij wilde wellicht iets toevoegen aan de ingediende motie en vroeg daarom een schorsing aan. Vervolgens kwam de PVV met een afgezwakte motie waarin het ‘herhaalde handelen van de wethouder’ werd afgekeurd.
Dat was reden voor de PvdA om ook een schorsing aan te vragen. Het was immers hun wethouder die onder vuur werd genomen. Toen alle raadsleden hun zetels weer hadden ingenomen gaf burgemeester Franc Weerwind de PvdA de ruimte om haar bevindingen bekend te maken.
“Was het constructief overleg?”, vroeg hij aan fractievoorzitter Jerzy Soetekouw. Die bevestigde dat, maar liet het daarbij. Hij vertelde niet wát zijn fractie had besproken.
Weerwind was zichtbaar verbaasd. “Daar wilt u het bij laten?”
Soetekouw knikte. Vervolgens werd de PVV-motie van afkeuring met grote meerderheid weggestemd. Het publiek – dat heel lang had moeten wachten - in verbijstering achterlatend.
Artikel geplaatst op: 09 maart 2018 - 13:11

Gerelateerd

Delen