Ondermijning samenleving… ook in Almere

Door Robert Mienstra
ALMERE - De verstrengeling van de onderwereld en de bovenwereld vindt ook in Almere plaats. Criminaliteit die verweven is met het gewone leven wordt ondermijning van de samenleving genoemd. “Een ernstige zaak”, zegt burgemeester Franc Weerwind. “De inwoners zien de ondermijning vaak niet, maar ook in Almere vindt het plaats. We zijn een gewone grote stad, en hier is helaas ook sprake van ondermijning. En als gemeente zitten we daar bovenop.”

Burgemeester Franc Weerwind: "“We houden alles in de gaten in de stad. We houden de horeca in de gaten, de bedrijventerreinen, de vergunningen. (Foto: aangeleverd)


“De georganiseerde criminaliteit in Almere is dicht bij het normale leven en dicht bij de gewone inwoners”, legt Weerwind uit. “Ondermijning kan op tal van manieren plaats vinden. Witwassen van drugsgeld, ongeoorloofd gebruik maken van subsidies, fraude met vergunningen, spookbedrijven, hennepplantages, heling, ondergronds bankieren: alles komt voor in Almere. We spreken van ondermijning van de samenleving als de criminele geldstromen in de reguliere samenleving terecht komen.

Hennepplantages


Weerwind noemt verder de hennepplantages. “We rollen er rond de 170 per jaar op. Onlangs vonden we zelfs een gigantische ondergrondse hennepplantage waarvan de toegang uiterst sluw was weggewerkt achter een kast. Het is aan de oplettendheid van onze medewerkers te danken dat de plantage gevonden werd en we de boel konden ontmantelen. Een op de vier middelgrote woningbranden in Nederland wordt veroorzaakt door hennepplantages. Dit is het gevaar voor de openbare veiligheid in woonwijken maar ook op bedrijventerreinen.”

Horeca


Ook de horeca in Almere is doelwit van ondermijning. Een kwetsbare tak van ondernemen waar vergunningen streng worden gecontroleerd door de gemeente. Op de Grote Markt zijn af en toe leden van motorbendes te zien die op de terrassen zitten. “Dat houden we extreem goed in de gaten, die liggen onder het vergrootglas”, zegt Weerwind. “Ik schroom ook niet om met de horeca-ondernemers in gesprek te gaan en onze hulp aan te bieden. We zetten ons met alle middelen in die we hebben opdat outlaw motorbendes geen voet aan de grond krijgen in Almere. We rechercheren daar op. Er zijn in Almere voor de politie en gemeente geen no-go-area’s. Wij komen in alle wijken. Zelf ben ik op mijn fiets gewoon op alle hotspots geweest. Helaas kan dat in andere steden niet overal.”

Samenwerking


Landelijk schort er nogal wat aan de bestrijding van de ondermijning. Overheidsinstanties werken niet of nauwelijks samen. “Hier in Almere werken we wel goed samen”, legt Weerwind uit. “Politie, openbaar ministerie, belastingdienst, de woningcoöperaties en ik overleggen altijd wanneer het nodig is. In IJmuiden heb ik geleerd dat dat werkt. Soms kwamen daar partners bij zoals de Koninklijke Marechaussee, de FIOD en de douane. Samen vormden we een vuist tegen de ondermijning. Dat werkte. We legden de gegevens die we hadden over een geval van ondermijning naast elkaar en samen kregen we dan het illegale netwerk binnen beeld. Dat vergde soms lange adem, soms maanden of jaren. Want ik heb ook te maken met beperkende wetten, zoals wetten met betrekking tot privacy en het verstrekken van gegevens. Maar als we beet hadden, lieten we niet meer los en maakten we een einde aan deze ondermijning.”
Weerwind nam deze ervaringen mee naar Almere en is de samenwerking dus wel goed. En ketenpartners en vakambtenaren die we nodig hebben, die laten we aanhaken. Dat werkt. Het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) betekent veel voor ons. Dat geeft ons advies hoe we te werk kunnen gaan. En als we dat weten, dan pakken we door tot op het bot. Die samenwerking in Almere is succesvol en valt ook landelijk op. Waar het maar over ondermijning gaat, daar word ik uitgenodigd.”

Slagvaardig


“Hoe beter we naar ondermijning zijn gaan kijken, hoe meer we zijn gaan zien”, zegt Weerwind. “We houden alles in de gaten in de stad. We houden de horeca in de gaten, de bedrijventerreinen, de vergunningen. Daar is menskracht voor vrijgemaakt. In de gemeenteraad is ondermijning ook op de kaart gezet. De raad moet mij steunen en van middelen voorzien zodat de gemeente slagvaardig kan blijven. Daarbij kan ik als burgemeester mijn bevoegdheden inzetten. Laatst heb ik in het centrum een horecazaak gesloten. Als dat nodig is, doe ik het dus ook. En dat blijf ik doen.”
In den lande brengt de aanpak van de ondermijning de burgemeesters regelmatig in netelige posities. Bedreigingen zijn niet van de lucht. Weerwind zwijgt even. “In Almere ben ik nog nooit bedreigd”, zegt hij met nadruk.

Politiek


Landelijk staat de ondermijning van de politiek en de gemeente in de belangstelling. Er zijn politieke partijen, met name in Brabant en Limburg, die mensen met een criminele achtergrond op de kandidatenlijst hadden. “Het is aan de politieke partijen om dit goed te monitoren”, zegt Weerwind. “We hebben stevige afspraken in Almere als we het hebben over integriteit van het bestuur, ook voor collegeleden en raadsleden. En dit houden we continue op de agenda. Vragen als ‘mag een raadslid lid zijn va een outlaw motorgang?’, ‘mag een raadslid sympathisant zijn van zo’n gang?’ Lastige zaken. Ik ben gebonden aan de kieswet. Ik heb daar als burgemeester ook wel weer zekere bevoegdheden. Bij wethouders is de raad het orgaan dat de integriteit moet waarborgen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de politieke partijen, de raadsleden en de gemeente. De ambtenaren in dit stadhuis zijn alert. Heel belangrijk is dat ze zich gesteund voelen door het management, de directie en het politieke bestuur. Als er bij de balie een medewerker wordt bedreigd of onder druk gezet, dan is er zero tolerance. Meteen aangifte doen en actie onder nemen. Iemand die bedreigt, krijgt meteen een verbod om het stadhuis te betreden.”

KADER

Meld misdaad anoniem


“Ik roep inwoners van onze stad op alert te zijn”, zegt burgemeester Franc Weerwind. “Als ze iets vermoeden van ondermijning of georganiseerde misdaad, dan is de weg om dat te melden via Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl/
Die meldingen worden door onze mensen uiterst serieus genomen en echt anoniem behandeld.
Als er bij een autodealer een auto van 70.000 euro cash wordt afgerekend, dan moet er bij de ondernemer een belletje gaan rinkelen. Als een leerling op school met veel cash geld op school rond loopt, dan moet de school daar mee aan de slag en ons wellicht informeren.
Ziet een inwoner een bedrijf waar heel dure auto’s voor de deur staan, maar waar verder geen activiteiten zijn, dan is het zaak om daar melding van te maken. De inwoners zijn ook voor ons de ogen en de oren van de stad. Veiligheid is een zaak van ons allemaal.”

Artikel geplaatst op: 27 maart 2018 - 08:20

Gerelateerd

Delen