Nieuwe coalitie PS Flevoland gevormd

ALMERE - Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Flevoland bestaat uit VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie.

Ex-gedeputeerde Ad Meijer (Foto: provincie Flevoland)


ChristenUnie en PvdA nemen daarbij de plaats in van Ad Meijer (SP). In februari zegden zijn collega’s het vertrouwen op in de SP’er. De uitgangspunten van het in 2015 gesloten coalitieakkoord blijven gehandhaafd, waarbij voor het komende jaar een extra accent wordt gelegd op een aantal dossiers zoals de zoals de energietransitie, openbaar vervoer, Oostvaardersplassen en krachtige samenleving. De voorlopige portefeuilleverdeling is bekend maar zal definitief worden vastgesteld tijdens de eerste vergadering van gedeputeerde staten.

Artikel geplaatst op: 27 maart 2018 - 09:03

Gerelateerd

Delen