Bomencommissie van start

ALMERE - Het college van Burgemeester en wethouders heeft de leden van de Bomencommissie benoemd. 

Het doel van de Bomencommissie is om bij te dragen aan een door Almeerders en gemeente geaccepteerd resultaat in die gevallen waarin sprake is van een geschil. Met de inzet van onafhankelijke deskundigheid en de extra mogelijkheid om ten overstaan van een Bomencommissie zienswijzen toe te lichten, zullen Almeerders zich gehoord en serieus genomen voelen, hoopt het college.

Kennis en ervaring

De leden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Een verlenging aansluitend op de eerste termijn is mogelijk voor maximaal nog eens 4 jaar. In overeenstemming met het instellingsbesluit zijn de kandidaten beoordeeld op hun vakinhoudelijke kennis en ervaring of op hun ervaring met participatie en inspraak, waarbij zij in staat zijn om onafhankelijk hun taak uit te voeren. Na een sollicitatieprocedure zijn uit 22 burgerlid-kandidaten, woonachtig in Almere, de drie personen aangesteld.

In Almere komt er vanuit de bevolking nogal wat kritiek op de bomenkap. Slechte communicatie is vaak een van de items. Maar ook onbegrip over het rooien van bomen. De bomencommissie moet hier een aanspreekpunt voor worden.

Artikel geplaatst op: 04 april 2018 - 09:31

Gerelateerd

Delen