Oostvaardersplassen bepaalt agenda Politieke Markt

Door Marcel Beijer
ALMERE – De eerste echte inhoudelijke Politieke Markt van de nieuwe gemeenteraad werd voor een groot deel bepaald door de kwestie rond de Oostvaardersplassen. Enerzijds werd gesproken over de plannen om dit natuurgebied om te vormen tot het Nationaal Park Nieuw Land, anderzijds kwam de kwestie van de ondervoeding bij de grote grazers aan de orde.

Zes insprekers over de Oostvaardersplassen. (Foto: Almere DEZE WEEK)


De meeste aandacht ging uiteraard uit naar het agendapunt dat de PVV had aangezwengeld. De partij wil dat de gemeenteraad zich bij de provincie en Staasbosbeheer sterk maakt om verder dierenleed in de Oostvaardersplassen te voorkomen. Zes insprekers, zelfs van buiten Almere, grepen de vergadering aan om hun ongenoegen te uiten over de situatie in de Oostvaardersplassen. Wethouder Frits Huis zei begaan te zijn met het leed van de dieren, maar kon de PVV en de insprekers niet geruststellen. “De verantwoording voor de Oostvaardersplassen ligt bij de provincie en Staatsbosbeheer. Almere heeft voor nul procent zeggenschap hierover. U had net zo goed bij de gemeente Aalsmeer of Maarssen kunnen inspreken.”

 

'Scoren'


De Partij voor de Dieren, ChristenUnie en PvdA verweten de PVV politiek te willen scoren met de kwestie Oostvaardersplassen. “Een aantal jaar geleden hadden we de mogelijkheid om het gebied te verbinden met andere natuurgebieden in het land”, zeiden Leonie Vestering (PvdD) en Leida Höhle (PvdA) maar toen stemde de PVV tegen. Is de PVV bereid de hekken rond de Oostvaardersplassen alsnog weg te halen?”
“Die hekken kunnen gewoon blijven", reageerde PVV-raadslid Chris Jansen. "Je kan ook het aantal grote grazers stabiliseren op bijvoorbeeld 1000 dieren. We willen gewoon dat Almere zich uitspreekt over deze kwestie.” De PVV brengt de motie volgende week in stemming. Het lijkt er niet op dat de motie een meerderheid krijgt. De meeste partijen willen het rapport van de Commissie Van Geel afwachten. Die commissie komt op 25 april met een advies over de toekomst van het beheer voor de Oostvaardersplassen.


Nationaal Park


Eerder op de avond werd gesproken over de omvorming van de Oostvaardersplassen tot Nationaal Park Nieuw Land. Het gebied moet aantrekkelijker worden gemaakt zodat er jaarlijks 250.000 tot 500.000 toeristen op af komen. In Almere, bij de Grote Vaartweg, moet dan een aantrekkelijke entree tot het gebied komen dat nu de werknaam ‘Almeerse Poort’ heeft, maar die naam zal waarschijnlijk de eindstreep niet halen. Raadslid Mark de Kuster (VVD) gaf aan dat het voor toeristen tot verwarring met het stadsdeel Almere Poort kan leiden. Wethouder Frits Huis was dat met hem eens. “Misschien moeten we een prijsvraag uitschrijven voor een betere naam”, opperde hij. De meeste partijen leken zich te kunnen vinden in de ontwikkeling van het gebied. Wel sprak Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) haar ongenoegen uit dat het natuurgebied commercieel wordt gemaakt. “Er moet zo nodig geld worden verdiend aan kwetsbare natuur. We kunnen er beter voor zorgen dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is voordat we het park commercieel gaan exploiteren.”
De gemeente gaat 9 miljoen euro in het nieuwe toegangsgebied investeren, Staatsbosbeheer draagt daar 4,1 miljoen euro aan bij. Binnenkort spreekt de gemeenteraad hier verder over.

 

Zie ook de video met de strijd tussen PVV en Partij voor de Dieren

Artikel geplaatst op: 13 april 2018 - 09:37

Gerelateerd

Delen