Geregistreerde criminaliteit daalt fors

Almere superveilige stad

Door Robert Mienstra

ALMERE – De geregistreerde criminaliteit is in Almere in 2017 spectaculair afgenomen. Het aantal misdrijven nam met 12 procent af van 11.218 naar 9.853. Het relatieve aantal misdrijven in Almere is laag vergeleken met andere grote steden. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage veiligheid van de gemeente.

Per 100 inwoners staat Almere in de lijst van gemeenten op een 52ste plaats wat betreft criminaliteitsniveau. (Foto: Shutterstock)


De daling komt vooral door minder geweldsmisdrijven (-12 procent), straatroven (-2 procent) en zedenmisdrijven (-11 procent). Huiselijk geweld daalde ook met 8 procent. Ook de jeugdcriminaliteit laat een dalende trend zien. Het aantal 12-15 jarigen dat verdacht werd van het plegen van een of meer feiten daalde met 10 procent. Ook het aantal vernielingen daalde met 17 procent.
Het aantal bedrijfsinbraken, auto-inbraken en fietsendiefstallen daalde in 2017. Het aantal geregistreerde fietsendiefstallen daalde spectaculair. Van 824 in 2016 naar 393 in 2017.

Stijgingen


Stijgingen waren er ook. Het aantal pogingen tot woninginbraak steeg met 27 procent, het aantal geslaagde woninginbraken steeg met 7 procent. Het aantal overvallen bleef nagenoeg gelijk, en zit op het niveau van 2013. Het geweld in de uitgaansgebieden is een punt van zorg. In het centrum van Stad steeg dat van 216 naar 234 gevallen, in Buiten waren er 33 zaken. Meestal ging het hier om ruzies, eenvoudige mishandeling en vechtpartijen.
Ook de jeugdoverlast nam toe met 12 procent. Dat gebeurde met name in de eerste heft van 2017. Het half jaar daarna daalde dit cijfer weer.

Preventie


De gemeente heeft een aantal projecten in gang gezet om woninginbraken, straatroven en overvallen aan te pakken. Woningcorporaties werken aan inbraakpreventie, de BuurTent, een informatie- en preventietent, is 22 keer opgezet met name op plekken in de stad waar veel werd ingebroken. Stadstoezicht gaf advies in de donkere dagen, en na inbraken kregen de inwoners preventie-advies van de gemeente. Mensen die inbrekerswerktuigen bij zich hadden konden een dwangsom krijgen en in Stedenwijk is de pilot de digitale deurbel van start gegaan. Verder loopt de campagne Boefproof waarbij op middelbare scholen voorlichting wordt gegeven. Verder is de gemeente zeer tevreden met de inwoners die samen met de politie de buurten veilig houden. Zo zijn er 1123 Waaksdeelnemers die bij het uitlaten van de hond alert zijn op verdachte situaties, ongeveer 125 whatsappgroepen en bijna 18.000 burgernetdeelnemers.

Artikel geplaatst op: 29 mei 2018 - 15:20

Gerelateerd

Delen