Oppositie valt coalitieakkoord louter op details aan

Door Robert Mienstra
ALMERE – Het coalitieakkoord van de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie stond donderdagavond op de Politieke Markt ter discussie. De oppositie mocht er zijn zegje over doen en ideeën aandragen. Uiteindelijk werd één advies verwerkt door de coalitie. De PVV wilde dat iedereen in Almere altijd aangifte moet kunnen doen. “Dit ontbreekt inderdaad”, zei fractievoorzitter Ulysse Ellian (VVD), “we voegen het toe.”


De oppositie buitelde over elkaar heen met suggesties die opgenomen zouden moeten worden in het coalitieakkoord. Zo pleitte de Partij voor de Dieren voor vleermuisvriendelijke straatverlichting en de partij vestigde de aandacht op huisdieren die het slachtoffer zijn van armoede in de stad.
AP/OPA noemde een verkeerd geplaatst opstapje in de Stadhuisgarage waardoor de inclusiviteit van de stad in het geding zou komen. En het CDA wil een schrapagenda waarmee teveel regels voor ondernemers ‘geschrapt’ konden worden. Leefbaar Almere maakte zich zorgen over het dreigende winstgevende parkeren in de stad.


Woningbouw


De PVV keerde terug naar haar standpunten over asielzoekers en Islamisering. De Floriade lijkt voor deze partij geen issue meer te zijn. Meerdere partijen hekelden het aanstellen van zeven wethouders. Ook het feit dat vier van hen (nog) niet in Almere wonen was een doorn in het oog.
De SP richtte zich met name op de woningbouw. “Zeshonderd sociale huurwoningen per jaar, dat is veel te weinig”, zei Hans Everhard van de socialisten. “Dat moeten er 1600 zijn.” Tot slot vond Respect dat het bedrag dat uitgetrokken wordt voor het onderhoud van de stad te laag is.”


Geen beton


De lange termijnvisie van het coalitieakkoord werd niet besproken. De discussies waren een schot voor de boeg voor de Politieke Markten die in het najaar gaan komen. Ellian (VVD) kon ook niet zo veel met de kritiek: “Het akkoord is niet in beton gegoten. Veel zaken zullen pas in de raadsvergaderingen in detail besproken worden. Dit akkoord zijn de hoofdlijnen. Op de Politieke Markt is er meer ruimte om alles uit te werken.”

Artikel geplaatst op: 08 juni 2018 - 14:04

Gerelateerd

Delen