Lerarentekort Almere nog groter dan verwacht

Door Peter Pos
ALMERE - De kans is groot dat bij de start van het nieuwe schooljaar er niet voor iedere groep in het Almeerse basisonderwijs een bevoegde leerkracht staat. Tot een half jaar geleden zagen de prognoses voor Almere er nog redelijk positief uit.

Lege klassen in komend schooljaar? Het lerarentekort blijkt groter dan gedacht. (Archieffoto: Shutterstock)


In de vorige editie van Almere DEZE WEEK plaatste oud-onderwijsbestuurder Ruud Pet hier een kanttekening over. ‘Voor het komend schooljaar staan er nog 80 vacatures open’, stelde de voormalig fractievoorzitter van GroenLinks. ‘Dat is gemiddeld één klas per school zonder leerkracht. Een slecht vooruitzicht.’ Dat er nu 80 vacatures openstaan betekent overigens niet dat die plekken geen van allen ingevuld kunnen worden. Op dit moment zijn alle scholen namelijk bezig om het plaatje voor het nieuwe schooljaar rond te krijgen. Er is instroom van net afgestudeerde leerkrachten en veel vacatures worden jaarlijks ingevuld door Leraren in Opleiding (LIO’ers).

Lastig in te schatten


“Het kan zijn dat niet we niet alle vacatures bij de start ingevuld hebben’’, erkent Arnica Derkink, bovenschools directeur bij de Almeerse Scholen Groep (ASG). “Hoeveel dat er precies zullen zijn is nu lastig in te schatten.’’ De schoolbesturen zijn druk bezig om plannen te ontwikkelen om de tekorten tegen te gaan. Eén van de initiatieven van ASG is het opzetten van een talentroute. “Daarin willen wij HBO opgeleide mensen in veertien maanden opleiden tot leerkracht in het basisonderwijs’’, legt Derkink uit. "Dit doen we samen met onze collega’s uit Lelystad. We zoeken hierin de samenwerking met ‘Dit is Wijs’ en de LOI. Het is een intensief en innovatief traject waarin je drie dagen per week voor de klas staat en daarnaast je diploma haalt."


Klaarstomen


Op die manier probeert ASG versneld tien leerkrachten klaar te stomen voor het schooljaar 2019/2020. Derkink: ”We zijn nu aan het werven. Gaat het goed en slaat het aan, dan willen we halverwege het nieuwe schooljaar een tweede groep starten die we versneld willen opleiden. Dit is een voorinvestering. Kijk je naar de toekomst, dan worden de tekorten alleen maar groter.’’
Het is niet het enige initiatief van ASG om meer mensen voor de klas te krijgen. "Natuurlijk kijken we ook naar andere oplossingen’’, zegt Annelies Zwart, hoofd HRM bij ASG. “Het is belangrijk dat we met aantrekkelijk werkgeverschap mensen overhalen om naar Almere te komen. Ook proberen we leerkrachten die parttime werken meer uren voor de klas te laten staan. Of kijken we of we slim kunnen combineren."


VO


Dat laatste is weer een oplossing die vooral voor het voortgezet onderwijs (VO) interessant is, want ook daar zijn tekorten. "In het VO is er vooral schaarste bij bepaalde vakgebieden’’, weet Zwart. "Ook dat is weer een landelijk probleem. We kijken niet alleen hoe we mensen specifiek kunnen opleiden om die tekortvakken op te lossen. Ook zoeken we het in samenwerking van scholen. Dat je een deel op de ene school werkt en een deel op de andere school, zodat je er bij elkaar een fulltime baan kan maken. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid om mensen die opgeleid zijn in een vakgebied waar een tekort is en buiten het onderwijs werkzaam zijn of zij bereid zijn om deels in het onderwijs willen gaan werken.’’

Hulp


"We hebben echt de hulp van de gemeente nodig om het tekort op te lossen’’, benadrukt Zwart nog maar eens. "Vanuit de gezamenlijke besturen is er al een signaal uitgegaan naar de lokale politiek in de vorm van een brandbrief. We zijn blij dat dit signaal goed is opgepakt en dat het vraagstuk lerarentekort is opgenomen in het coalitieakkoord. De volgende stap is dat we samen een actieplan maken.”

Artikel geplaatst op: 19 juni 2018 - 13:36

Gerelateerd

Delen