Burgemeester op pad voor behoud PI-Almere

Door Robert Mienstra
ALMERE – Een motie van de VVD en PVV waarin het college gevraagd wordt in Den Haag actie te ondernemen om de Penitentiaire Inrichting Almere (PI) te behouden, kreeg grote steun tijdens de politiek markt afgelopen donderdag. De minister heeft op 22 juni aangekondigd over te gaan tot sluiting van de PI-Almere.
De Penitentiaire Inrichting Almere. (Foto: Petra Borsch)

Alle politieke partijen betreuren deze sluiting. Zij steunden de motie van de VVD en PVV dat voor het einde van het zomerreces van de Tweede Kamer (3 september 2018) per brief een dringende oproep aan de minister gedaan wordt om het besluit tot sluiting van de P.I. te heroverwegen. Verder willen ze dat Burgemeester Weerwind zo snel mogelijk een ontmoeting met de minister bewerkstelligt waarin het gevoelen van de raad over de sluiting van de PI Almere kenbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op een heroverweging van het besluit tot sluiting. Ook werden de fracties die met hun partij zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer opgeroepen om er bij die kamerfracties op aan te dringen eveneens een oproep aan de minister te doen.
Werkgelegenheid

Met name de gevolgen voor de werkgelegenheid in Almere en het verlies aan expertise van de PI-Almere is de PVV en VVD een doorn in het oog. “Bovendien zijn de gevangenissen veel te leeg”, stelde Toon van Dijk (PVV). “Dit komt door de korte straffen en doordat er veel veroordeelden ‘zoek’ zijn.”
Ulysse Ellian (VVD) voegde toe: “Almere wordt deze sluiting onevenredig geraakt. Tal van maatschappelijke organisaties die samenwerken met de PI ondervinden er qua werkgelegenheid nadelige gevolgen van.”
Burgemeester Weerwind vond de motie een steun in zijn rug. Hij riep de fracties op zelf ook naar Den Haag te gaan. “En ik krijg de minister te spreken over de sluiting, of fysiek of telefonisch.”
Artikel geplaatst op: 23 juli 2018 - 12:53

Gerelateerd

Delen