Verwarring rond keuze lokale omroep houdt aan

Door Marcel Beijer
ALMERE – Waarom het college een voorkeur heeft om de SPFA (Stichting Productie Fabriek Almere) aan te wijzen als lokale omroep, is voor de gemeenteraad volstrekt onduidelijk. Zoveel werd donderdagavond wel duidelijk tijdens de Politieke Markt op het stadhuis. De raad wil dat het college inzicht geeft op welke gronden zij tot die keuze is gekomen.

Berdien Steunenberg en At Kasbergen tijdens de opnamen van Tafel voor 2. De presentatoren zijn de initiatiefnemers van de SPFA. (Foto: aangeleverd)


Om een herhaling van het debacle met Media036, de vorige lokale omroep, te voorkomen had de gemeenteraad criteria opgesteld waar kandidaten voor een lokale omroep aan moesten voldoen. Op basis daarvan kon het college geen keuze maken. Alle drie de kandidaten scoorden evenveel punten. Daarop besloot het college aanvullende gesprekken te houden. Op basis van die gesprekken werd de voorkeur uitgesproken voor de SPFA.
De meeste partijen vonden dat een merkwaardige gang van zaken. Immers: de raadsleden waren niet op de hoogte gesteld van deze aanvullende gesprekken. Daarom is ook niet door de raad te controleren op welke gronden de keuze is gemaakt. En dus wilden ze daar donderdagavond ook niet voetstoots mee akkoord gaan.


Verwarring compleet


De verwarring werd donderdag compleet doordat twee kandidaten (AOS en Almedia) te elfder ure hadden besloten alsnog een samenwerking aan te gaan. Dat zou eventueel van invloed kunnen zijn op de definitieve beslissing.
Daar komt nog bij dat de raad ernstig verdeeld is over de wenselijkheid van een lokale omroep. Er zijn enthousiaste voorstanders, waarbij vooral de PvdA en de Partij voor de Dieren zich lieten gelden. “Een lokale omroep draagt bij aan het democratisch gehalte in de stad”, vonden Marjolijn Veenstra (PvdD) Jeroen Deben (PvdA).


Gruwel


Maar de VVD en PVV zien het financieren van een lokale omroep als een gruwel. “Het is dat we dat vanuit de mediawet verplicht zijn, maar liever zou ik die Mediawet slopen”, zei Koen Bokhorst (VVD). Toon van Dijk (PVV), die jurist is, liet weten dat de Mediawet dat helemaal niet zo keihard eist. “Er staat dat de raad een omroep kán financieren. Dat is echt dus geen verplichting. Het móet niet.” Hij maakte van zijn hart geen moordkuil. “Op wélke manier heeft de vorige lokale omroep een bijdrage aan de democratie geleverd? Laten we onszelf als gemeente een cadeautje geven door het Commissariaat voor de Media te laten weten dat niemand in Almere op een lokale omroep zit te wachten. Er kijkt geen hond naar. Helemaal niemand is gebaat bij deze geldverslindende media-instelling.”

 
Huiswerk


Op voorstel van Johan de Leeuw (AP/OPA) wordt wethouder Jaap Lodders met een portie huiswerk terug naar het college gestuurd. De meerderheid van de raadsleden is het met zijn voorstel eens dat het college inzicht moet geven op de criteria waarop de keuze voor SPFA is gebaseerd. “Want de SPFA is een initiatief van twee ex-politici. Het lijkt er nu erg op dat het college gekozen heeft voor een partij die ze het leukst vindt.”

Artikel geplaatst op: 28 september 2018 - 09:52

Gerelateerd

Delen