Weer knelpunten bestemmingsplan Floriade

 

Door Robert Mienstra

ALMERE - Het college van B&W heeft de raad geïnformeerd over twee knelpunten in het bestemmingsplan Floriade. ‘Daarin ontbreekt per abuis de bouwbestemming voor het gebied Waterhout en de randen van het carré van het Floriadeterrein’, meldt de gemeente. Daardoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Met name langs de A6 moet de bouwhoogte van 12 meter omhoog naar 56 meter.

onderschrift

‘De raad wordt voorgesteld om dit met een wijzigingsbesluit te herstellen. Voor een strook grond ten noorden van de Allees was in het bestemmingsplan een lagere maximum bouwhoogte opgenomen dan was beoogd. Voor het oplossen van dit knelpunt is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Hiermee kan worden gestart nadat besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden over het Ontwikkelingsplan Floriade Stadswijk’, schrijft de gemeente.

Volgens Jeroen Oosterheert, voorlichter van wethouder Loes Ypma, zal deze wijziging in het bestemmingsplan geen vertraging in de afwikkeling van de contracten met Amvest opleveren. “De gemeente en de raad gaan de afgesproken data halen.”

1 december contract met Amvest
In augustus meldde de gemeente aan Almere DEZE WEEK dat met de raad is afgesproken dat uiterlijk 1 december de discussie wordt afgerond. Dus de echte ondertekening van de contracten met Amvest is over tweeëneenhalve week, uiterlijk op 6 december, als de raad hiermee akkoord gaat. Tot die tijd zijn er nog twee Politieke Markten.
Overigens staat in het voorstel wijziging bestemmingsplan Floriade dat nadat de raad het gewijzigde bestemmingsplan heeft vastgesteld, dit nog zes weken ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de aangebrachte wijzigingen beroep instellen.

 

Artikel geplaatst op: 15 november 2018 - 10:20

Gerelateerd

Delen