'Zware criminaliteit heeft vaste grond in Almere'

Door Robert Mienstra
ALMERE – Het incident op donderdagochtend 15 november met de twee granaten op de Grote Markt is voor de VVD het definitieve bewijs dat de zware criminaliteit in Almere vaste grond onder de voeten heeft. Dit stelt Ulysse Ellian, fractievoorzitter van de VVD. Ellian wil een gecoördineerde inzet om de ondermijning, de georganiseerde criminaliteit van dichtbij zoals hij het noemt, te bestrijden.

Ulysse Ellian (VVD), derde van rechts. (Foto: Bart Buijs, Prospero)


“Er moet een plan komen van de gemeente om de zware criminaliteit in Almere te bestrijden”, zegt Ellian. “Nu wordt die ondermijning van de samenleving wel genoemd in het actieplan veiligheid, maar alle inzet tegen die ondermijning is nog los zand. We moeten de zware criminaliteit gecoördineerd aanpakken.”
Ellian wil met dat plan werken aan de ontwikkeling van de bewustwording rondom de zware criminaliteit. “Bewoners, ondernemers, de gemeente, de politie, allemaal weten ze wel iets. Breng die kennis bij elkaar, vul elkaar aan en kom dan vanuit één punt in actie. Dat is een krachtige reactie op de georganiseerde misdaad. Die is georganiseerd, dat betekent dat Almere georganiseerd in de tegenaanval moet gaan.”

Meldpunt


Een meldpunt voor ondermijning en zware criminaliteit is zeer belangrijk, vindt de VVD’er. “Als bewoners en ondernemers iets opvalt wat hier mee te maken heeft, moeten ze dat anoniem kunnen melden. Maar ook medewerkers van de gemeente moeten er terecht kunnen. Zo komt alle informatie over ondermijning bij elkaar, samen weten we zo veel. Een plan met daarin een meldpunt maakt de gemeente slagvaardig. Wij moeten ons net zo goed, of zelfs beter, organiseren dan de criminaliteit.”

Alert


Bewustwording speelt een belangrijke rol in het betoog van Ellian. “Je kan inwoners en ondernemers makkelijk alert maken op zaken die in de wijk spelen. Je moet eerst wel weten waar je op moet letten. Datzelfde geldt voor de gemeentelijke diensten. Stel: de gemeente weet dat er op één adres een horeca-exploitatievergunning is afgegeven er woont iemand die een uitkering heeft, dan moet daar meteen op worden aangeslagen. Dat is bewustwording. Ziet een inwoner een bedrijf dat keurig ingericht is, maar er komt nooit iemand, dan moet hij weten waar hij dat kan melden. Kortom, Almere moet gezamenlijk in actie komen tegen ondermijning en zware criminaliteit. Maar dan moet je wel weten waar je op moet letten.”

Urgentie


Ellian wil zijn inzichten zo snel mogelijk op de politieke agenda zetten. “Ik wil in de raad de urgentie van dit probleem in Almere uitleggen en er voor zorgen dat Almere zich wapent tegen deze zeer ongewenste ontwikkeling van ondermijning van de samenleving. We moeten alles uit de kast halen om onze stad veilig te houden.”

Artikel geplaatst op: 03 december 2018 - 10:30

Gerelateerd

Delen