Handtekening kan onder Floriadewijk

Door Marcel Beijer
ALMERE – Er lijkt niets meer in de weg te kunnen staan bij de ontwikkeling van de Floriadewijk. Donderdagavond ging de gemeenteraad in grote meerderheid akkoord met de afspraken die de gemeente maakt met ontwikkelaar Amvest. Binnenkort kunnen de handtekeningen onder de ontwikkelingsovereenkomst gezet.

Een impressie van de toekomstige Floriadewijk (Artist impression: Amvest)


De beslissing betekent dat de bouw van de toekomstige Floriadewijk met 660 woningen kan beginnen zodra de handtekeningen van de gemeente en Amvest gezet zijn. Later zal blijken hoeveel woningen er uiteindelijk nodig zijn om tot een positieve grondexploitatie te komen. Er wordt uitgegaan van maximaal 1000 extra woningen, maar eventueel kunnen dat er ook meer worden. Daarnaast worden er minder sociale huurwoningen gebouwd dan de oorspronkelijke 30%.

Steun
Tijdens de vergadering van twee weken geleden werd al duidelijk dat de coalitiepartijen het voorstel van het college zouden steunen. Daarmee ontstaat al de vereiste meerderheid. Toch moest de raadsvergadering donderdagavond een aantal keren worden geschorst omdat een aantal fracties in de wandelgangen overleg wilden voeren. Ook werden een aantal ingediende moties op het laatste moment ingetrokken. Zo trok Leefbaar Almere een motie in die meer duidelijkheid moest scheppen over de afspraken met Amvest en nam de Partij voor de Dieren afstand van een motie over sociale woningbouw in de wijk. Bij de uiteindelijke stemming ging die laatste partij schoorvoetend akkoord met de Amvest-deal. “We hebben enorm moeten wikken en wegen, maar zijn uiteindelijk tot deze beslissing gekomen omdat de raad een fors aantal van onze voorstellen heeft gesteund om de Floriade groener en duurzamer te maken”, zei Jesse Luijendijk van die partij. De coalitiepartijen spraken van een ‘grote stap voorwaarts.’

Artikel geplaatst op: 07 december 2018 - 09:42

Gerelateerd

Delen