Update: Nog geen definitief akkoord met Amvest over Floriade

'Ondertekening onder voorbehoud'

Door Robert Mienstra

ALMERE – Projectontwikkelaar Amvest en de gemeente Almere gaan nog geen defintief contract tekenen over de ontwikkeling van de Floriade. “Amvest tekent onder voorbehoud”, zegt Jeroen Oosterheert, voorlichter van Floriadewethouder Loes Ypma (PvdA)

Het voorbehoud zit in het bestemmingsplan. Daar moeten nog wat hobbels voor genomen worden. Zo moet er eerst nog een correctie komen doordat er zaken niet goed waren ingetekend. Verder loopt nog steeds de afwikkeling van een zaak die Jachthaven Haddock had aangespannen bij de Raad van State.

Ook de onderzoeken die in een motie van de PvdA werden bedongen naar eventuele uitbreiding van het aantal woningen spelt nog een rol. Als de raad uiteindelijk in 2019 akkoord zou gaan met de uitbreiding van dat aantal, ook dan moet er gesleuteld worden aan het bestemmingsplan.
Oorspronkelijk zou de ondertekening begin december plaats vinden. In de raadsvergadering van 24 mei meldde de toenmalig wethouder dat het Onwikkelingsplan in september door de raad zou gaan. Dat heeft ook de nodige vertraging opgeleverd.

Update 19.00 uur: Wethouder Loes Ypma in een reactie:

Desgevraagd reageert wethouder Ypma met een stilte. Dan zegt ze: “ik weet dat niet precies hoe dat zit. Ik heb nog nooit met Amvest gesproken over een voorbehoud. Ik weet twee dingen. Dat wij willen gaan tekenen en dat Amvest volgende week wil gaan tekenen. Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk zodra we met Haddock de handtekeningen hebben gezet over de uitkoop. Volgende week beslist de Raad van Commissarissen van Amvest over het definitief ontwikkelingsplan, dus ik ga er van uit dat we over twee weken tekenen. Het bestemmingsplan staat dan niet meer in de weg, het is bijna onherroepelijk, dus er is niks aan de hand.”

Toch ligt de zaak genuanceerder. “Het ontwikkelingsplan dat we nu hebben liggen gaat over een bestemmingsplan met 660 woningen, dat gaan we tekenen”, legt Ypma uit. “Ik heb de opdracht van de raad gekregen om te onderzoeken of er meer woningen kunnen komen in de Flroriadewijk. Als de raad dat wil, dan komen we met een bestemmingsplanwijziging en daarna moet er een nieuw plan komen en een nieuwe overeenkomst met Amvest. Dus eerst een overeenkomst met 660 woningen en daarna wellicht een overeenkomst met meer woningen. En daar gaat de raad over.”

 

 

 

 

 

 

Artikel geplaatst op: 07 december 2018 - 15:35

Gerelateerd

Delen