Verplichte vuurwerkvrije zones in 2019 stap dichterbij

Door Marcel Beijer
ALMERE – Er komen hoogstwaarschijnlijk verplichte vuurwerkvrije zones in Almere. Die zullen volgend jaar voor oudejaarsavond worden aangewezen. Het gaat om zones bij kwetsbare gebieden zoals het ziekenhuis, het dierasiel en wijken die dicht bij natuurgebieden liggen.

In de oudjaarsnacht van 2013 vloog in de Populierenstraat een auto in de brand door vuurwerk. (Archieffoto: HV Almere)


De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met een motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks die oproept om voor de zomer van 2019 te komen met een lijst van verplichte vuurwerkvrije zones. Later dat jaar moeten die zones dan officieel worden aangewezen.
Dit jaar experimenteert de gemeente met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Daarbij kunnen bewoners met elkaar afspreken om in de buurt geen vuurwerk af te steken. De politie zal daar overigens niet op handhaven. De animo daarvoor is ook niet zo groot. Pas zes straten hebben die afspraak met elkaar gemaakt. Bekend is dat meerdere bewoners in hun buurt hebben getracht om tot een afspraak te komen, maar dat daar geen overeenstemming met andere buren kon worden bereikt.

Evaluatie


De vrijwillige vuurwerkvrije zones worden in het eerste kwartaal van 2019 geëvalueerd door de gemeenteraad. Het is mogelijk dat er dan aanpassingen worden gemaakt. Tegelijkertijd wordt dan ook gesproken over de wenselijkheid van verplichte vuurwerkvrije zones rond kwetsbare gebieden. Die gebieden worden aangewezen in overleg met belanghebbenden. Ook moet er een voorlichtingscampagne komen op scholen waarin wordt uitgelegd waarom er vuurwerkvrije zones worden ingesteld. De verplichting zorgt er dan voor dat de politie wel moet handhaven. Welke consequenties dat voor de inzetbaarheid heeft, en welke financiële gevolgen, wordt ook in de beslissing meegenomen.
De fracties van VVD, PVV, Leefbaar Almere, CDA AP/OPA en Respect! Stemden tegen de motie. Zij vormden daarmee en minderheid. Hun bezwaren richten zich vooral op de handhaving. “69% van de Almeerders wil graag vuurwerk blijven afsteken”, wist fractievoorzitter René Eekhuis van Respect!, die tegenstemde. “Maar wij vinden een centrale vuurwerkshow een goede optie. Die mening was ook D66 toegedaan. Die partij stemde voor de motie.

Artikel geplaatst op: 14 december 2018 - 11:35

Gerelateerd

Delen