Verplichte laptop jaagt ouders op kosten

ALMERE - Verschillende schoolbesturen in Almere verplichten sinds dit schooljaar ouders tot aanschaf van een laptop voor hun kinderen om volwaardig te kunnen functioneren binnen het onderwijs. Het CDA luidt de noodklok omdat de aanschaf van een laptop voor een aantal ouders buiten het budget ligt.
(Foto: AdobeStock)

Het Fonds Bijzondere Noden verstrekt laptops ten behoeve van minima gezinnen in Almere. Het CDA stelt dat het Fonds Bijzondere Noden te maken heeft met een budgettekort vanwege de extra aanvragen rondom laptops voor schoolgebruik. De partij roept het college in een motie op met de schoolbesturen in gesprek te gaan, hen te wijzen op een gedeelde verantwoordelijkheid, en om van daaruit tot een passende oplossing te komen. ‘Ieder kind recht heeft op goed onderwijs, en het volwaardig laten functioneren van leerlingen in het onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid’, stelt het CDA. ‘Ook schoolbesturen hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van de consequenties die verplichtstelling van laptop gebruik teweegbrengt. De gemeente moet in samenspraak met schoolbesturen tot een passende oplossing komen, waarbij gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat.’
Artikel geplaatst op: 09 januari 2019 - 11:37

Gerelateerd

Delen