Jesse Luijendijk (PvdD) stapt uit Volggroep Floriade

'Ik weet niet of wij nog de juiste informatie over de Floriade krijgen'

Door: Robert Mienstra

ALMERE – “Hoe kan ik de Floriade volgen als ik niet zeker weet of ik alle informatie krijg?”, vraagt Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren zich vertwijfeld af. Het debat van de Politieke Markt van afgelopen donderdag was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Luijendijk stopt als voorzitter van de Volggroep Floriade. “Ik weet niet of ik nog alle en de juiste informatie van het college krijg, ook ik weet dat ze de waarheid niet vertelt.”

Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren: “Ik vind mezelf niet meer geloofwaardig als ik geen vertrouwen meer heb in al dan niet kloppende informatie die vanuit het college wordt verstrekt." (Foto: Bart Buijs, Prospero)


De volgroep Floriade was in 2016 door de raad ingesteld om te controleren of de voorbereidingen van de Floriade verloopt volgens de vastgestelde kaders. “Het is dus een groep raadsleden met een controlerende functie die voorwerk voor de raad doet”, legt Luijendijk uit. “De volggroep trekt geen politieke conclusies.”
Nu hij er niet meer op kan vertrouwen dat hij ook de juiste informatie krijgt, ziet Luijendijk geen heil meer in de volggroep. “Ik vind mezelf niet meer geloofwaardig als ik geen vertrouwen meer heb in al dan niet kloppende informatie die vanuit het college wordt verstrekt. Vorige week donderdag bleek dat het college al sinds mei meerdere keren informatie heeft achter gehouden en zelfs de waarheid niet heeft verteld. De collegepartijen vinden dat blijkbaar prima, maar mijn partij wil deze bestuurscultuur niet. Ik kan als lid van de volggroep er niet meer voor instaan dat ik iets zeg op basis van de juiste informatie.”

Gevoelig


“Het werk van de volggroep lag al gevoelig. Ik vertegenwoordigde als enige de oppositie. Ik merkte dat de ongeremdheid in de volggroep van het begin verdween. Wij moesten meer op onze woorden letten”, stelt Luijendijk. “Ik heb echt goed samengewerkt met de leden, daar heb ik geen kwaad woord over. Maar niet alles meer kunnen zeggen en schrijven wat ik wil, dat gaat mij wel ver. Het debat van donderdag was de druppel die de emmer voor mij deed overlopen.”

Inhoud


De Partij voor de Dieren was eerder succesvol op dossier Floriade, zo kwam Luijendijk eerder met de breed gesteunde motie van Treurnis, vanwege het niet volledig informeren in het verleden, en heeft de PvdD 8 moties aangenomen gekregen bij het bespreken van het definitief ontwikkelingsplan. Luijendijk blijft als raadslid de vinger aan de pols houden van de Floriade. “Dat is mijn taak. Ik kan dat werk net zo goed als raadslid doen. De Partij voor de Dieren blijft zich volledig op de inhoud richten, daar gaat nu al mijn energie in.”

Zinvol?


De volggroep bestaat nu nog uit louter collegepartijen. De vraag duikt op of er nu niet een geval van de slager keurt zijn eigen vlees ontstaan is, nu de oppositie niet meer in de volggroep vertegenwoordigd is, als ook de vraag of de volggroep nog wel zinvol is. Zover wil Luijendijk echter niet gaan.
Vanuit de andere oppositieleden hoeft voor de volggroep niet veel verwacht te worden. De SP en AP/OPA doen al niet meer mee aan de Floriadedebatten. AP/OPA stapte in 2017 ook al uit de volggroep omdat de partij vond dat de volggroep in haar functioneren werd beknot. Rene Dekker van AP/OPA zei destijds: “De beknotting is sterk door coalitiedoelstellingen gedreven.”

Artikel geplaatst op: 13 februari 2019 - 12:31

Gerelateerd

Delen