Wethouder Jan Hoek wilde belangen Floriade niet schaden

Vertrouwelijke notulen

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

 

ALMERE – Er moest vooral ‘terughoudendheid in de communicatie’ worden betracht en wethouder Jan Hoek (GroenLinks) riep zelfs op om ‘de belangen van de Floriade niet te schaden’. Deelnemers van het bestuurlijke overleg tussen het College en de Raad van Commissarissen van de Floriade leken er bewust voor te kiezen om niet de door de gemeenteraad gewenste 100% openheid van zaken te geven.

 

Dat blijkt uit vertrouwelijke notulen – in het bezit van deze krant – van het Bestuurlijk overleg van 25 juni 2018 van Collegeleden B&W/ Raad van Commissarissen Floriade 2022 BV. Zo riep Commissaris Jolanda Jansen op tot ‘terughoudendheid in de communicatie’ en wilde wethouder Jan Hoek (GroenLinks) ‘dat de belangen van de Floriade niet geschaad werden.’

De oppositie stelde donderdag 7 februari in de gemeenteraad dat de Floriade BV en de Raad van Commissarissen een deal met projectontwikkelaar Amvest niet zag zitten en dat de gemeenteraad daarover door het college niet geïnformeerd was. Wethouder Jaap Lodders verweerde zich door te zeggen dat de raad wel geïnformeerd was met de uitspraak ‘dat de raad van commissarissen zich niet meer in de oorspronkelijke opdracht herkende.’

 

Vertrouwelijk
Nu blijkt uit de vertrouwelijke notulen dat wethouder Jan Hoek (GroenLinks) in het overleg aangaf ‘dat hij de behoefte heeft aan een zeer stevig verhaal dat zeer dicht bij de realiteit zit, waarin centraal staat dat de commissarissen zich onvoldoende thuis voelen bij de ingeslagen weg. Het is belangrijk dat de belangen van  de Floriade hiermee niet geschaad worden en een ieders positie goed blijft.’

Terughoudendheid
Jolanda Jansen (een van de Raad van Commissarissen van de Floriade BV in 2018-red.) vroeg zich daarop af ‘welke accenten naar buiten toe meegegeven kunnen worden’ en roept op tot terughoudendheid in de communicatie. ‘Er kan veel ruimte voor discussie ontstaan en dat is ongewenst en kan beschadigend werken.’
Verderop wijst wethouder Hoek nogmaals ‘voor het effect dat slechte beeldvorming kan hebben op de Floriade.’
De notulen meldden daarop dat ‘dat wordt door de vergadering als ongewenst gezien. Het belang van de Floriade als geheel staat voor alle aanwezigen voorop.’

 

Niet de waarheid
De oppositiepartijen betoogden tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 februari dat het college informatie over de Floriade had achtergehouden en zelfs de waarheid niet had verteld. Een motie van wantrouwen daarover tegen wethouder Jaap Lodders werd verworpen. Inmiddels is raadslid Jesse Luijendijk uit de volggroep Floriade gestapt omdat hij “niet weet of wij nog de juiste informatie over de Floriade krijgen.” Verder praten de SP en AP/OPA niet meer mee in de raad over het Floriadedossier.

Artikel geplaatst op: 14 februari 2019 - 14:06

Gerelateerd

Delen